Vài ý kiến về đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư của ông Nguyễn Đức Chung

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018
Tags: , , , ,

3 nhận xét:

  1. Các dự án BT nêu trên đều là các công trình xây dựng đường giao thông nội đô, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng rất lớn (có khi đến 80% chi phí); chi phí xây lắp chỉ 20% và phải đảm bảo đúng định mức, đơn giá Nhà nước quy định. Vì vậy, nếu chỉ nêu thông tin về độ dài của tuyến đường để so sánh đắt - rẻ sẽ không phản ánh khách quan chi phí đầu tư của dự án BT đô thị.

    Trả lờiXóa
  2. thời đại Công nghệ 4.0, các quốc gia tiên tiến trên thế giới đã ứng dụng mô hình này nhiều năm nay, vậy tại sao Việt Nam mình không thể ? hơn nữa Hà Nội đã hoàn thành “Cơ sở dữ liệu dân cư” thì việc share thông tin là điều cần thiết trong công tác quản lý.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu Hà NỘi áp dụng giải pháp này thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Mọi người nên xác định rõ rằng chỉ có các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xa hội được pháp luật quy định mới có thể tiếp cận các dữ liệu này chứ khong phỉa là "bán cho bất kỳ ai muốn có" như một số người đã xuyên tạc

    Trả lờiXóa