Ơ hay! Bình thường thì chửi người ta hết nhẽ khi cần thì lại cầu cứu, đó là loại người gì?

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018
Tags: , , ,

3 nhận xét:

  1. Chắc Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Tường Thụy lại định lu loa vụ này là do công an dàn dựng, công an đứng sau giật dây cho nên công an không nghe máy. Nhưng tôi cá rằng, loại người như Đỗ Thị Minh Hạnh thì có lẽ hàng tá người muốn dạy cho bài học. Công an người ta chẳng bao giờ làm cái trò mèo này, với loại người này chỉ tổ bẩn tay.

    Trả lờiXóa
  2. Chắc Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Tường Thụy lại định lu loa vụ này là do công an dàn dựng, công an đứng sau giật dây cho nên công an không nghe máy. Nhưng tôi cá rằng, loại người như Đỗ Thị Minh Hạnh thì có lẽ hàng tá người muốn dạy cho bài học. Công an người ta chẳng bao giờ làm cái trò mèo này, với loại người này chỉ tổ bẩn tay.

    Trả lờiXóa
  3. Loại người như Đỗ Thị Minh Hạnh thì người ném đá là vô số, không thể kể hết được

    Trả lờiXóa