Hà Nội và những con số ấn tượng về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018
Tags: , ,

20 nhận xét:

 1. Hy vọng rằng, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng đánh dấu sự thành công về kinh tế - xã hội trên địa bàn nhân dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

  Trả lờiXóa
 2. Với những con số biết nói trên cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

  Trả lờiXóa
 3. Những con số biết nói trên cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Hy vọng rằng, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng đánh dấu sự thành công về kinh tế - xã hội trên địa bàn nhân dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

  Trả lờiXóa
 4. Xin chúc mừng Hà Nội xin chúc mừng những thành quả mà thủ đô Hà Nội đã gặt hái được trong những năm qua chúc mừng sự dổi thay của một diện mạo mới. những con số tăng trưởng thật đáng ấn tượng xứng đáng được nhắc đến trong sự nghiệp phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Những con số đã cho thấy tình hình kinh tế-xã hội của Hà Nội rất khả quan, là một vùng đất đầy tiềm năng. Hy vọng rằng, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng đánh dấu sự thành công về kinh tế - xã hội trên địa bàn nhân dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

  Trả lờiXóa
 6. Với những con số biết nói trên cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Hy vọng rằng, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng đánh dấu sự thành công về kinh tế - xã hội trên địa bàn nhân dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

  Trả lờiXóa
 7. hy vọng rằng trong 6 tháng cuối năm Hà Nội sẽ đạt được những con số kỳ tích hơn nữa để đưa đất nước phát triển về mọi mặt và chào mừng dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

  Trả lờiXóa
 8. thành phố Hà Nội đã công bố những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018 với những con số hết sức ấn tượng của Thành phố. Có thể thấy tình hình mọi mặt của Thành phố Hà Nội đang ở đà phát triển rất tốt và hy vọng các con số này sẽ ngày một đẹp hơn trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 9. Nhìn vào những kết quả phát triển kinh tế của Tp.Hà Nội cho thấy tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển vượt bậc năm sau cao hơn năm trước đó là thành tựu của đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thành phố đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án mới, đồng thời tích cực đôn đốc các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

   Xóa
 10. Với những con số biết nói trên cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

  Trả lờiXóa
 11. Với các chỉ số phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chúc cho thành phố Hà Nội tiếp tục có những con số tăng trưởng kinh tế tăng cao vào dịp cuối năm 2018 và các năm tiếp theo.

  Trả lờiXóa
 12. Hà Nội xứng đáng là thủ đô, thành phố đi đầu của cả nước. Và ngay trong công tác tổ chức cán bộ. Mong rằng các địa phương khác cũng như các bộ ban ngành trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 6 thì hãy lấy đây làm tấm gương.

  Trả lờiXóa
 13. Hà Nội xứng đáng là thủ đô, thành phố đi đầu của cả nước. Và ngay trong công tác tổ chức cán bộ. Mong rằng các địa phương khác cũng như các bộ ban ngành trong quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 6 sẽ thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức cán bộ.

  Trả lờiXóa
 14. Với những con số 6 tháng đầu năm 2018 của Hà Nội cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Hy vọng rằng, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng đánh dấu sự thành công về kinh tế - xã hội trên địa bàn nhân dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

  Trả lờiXóa
 15. Với những con số tuyệt vời trên của Hà Nội đạt được thì hy vọng rằng, thành phố Hà Nội sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng đánh dấu sự thành công về kinh tế - xã hội trên địa bàn nhân dịp 10 năm thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

  Trả lờiXóa
 16. hà nội có bước tiến lớn nhưng vấn đề về môi trường cần phải xem xét lại, bởi nếu đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế thì con cháu chúng ta phải gánh chịu hậu quả, nhìn sông tô lịch, sông nhuệ sẽ thấy việt nam cần phải làm quá nhiều điều nữa.

  Trả lờiXóa
 17. những con số đó nên vui nhưng cũng phải chú ý bởi bong bóng phát triển kinh tế luôn đi kèm với những hậu quả khác, nếu không cân đối tốt tài chính và tài nguyên thì thâm hụt ngân sách trong giao dịch luôn là thuộc về phía nước như chugns ta.

  Trả lờiXóa
 18. Nhìn những con số này tăng trưởng thật sự đáng ấn tượng HÀ NỘI sẽ là một thành phố tương lai của cả nước sẽ là đô thị phồn hoa và hưng thịnh nhất của VIỆT NAM chào mừng đến với thủ đô HÀ NÔi ngàn năm văn hiến

  Trả lờiXóa
 19. những con số biết nói trên cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  Trả lờiXóa