Hà Nội: “Quyết tử giữ đất” hay trò tự do vô chính phủ?

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018
Tags: , , , ,

9 nhận xét:

 1. việc làm thể hiện cái ngu si của những kẻ cố cùng liều thân, tự giam hãm mình bằng các luận điệu chống đối và thực hiện lòng tham của cá nhân bằng những việc làm lố lăng trên mạng, giữ đất nhưng ko bằng giữ nhân tâm con người.

  Trả lờiXóa
 2. Không thể lúc nào cũng nhân danh là quyền tự do, là dân chủ, là nhân quyền, không thể có tự do quá trớn, tự do vô chính phủ được. Một xã hội cần phải có luật pháp, tự do phải có giới hạn và trong khuôn khổ. Không thể chỉ vì một vài cá nhân ngoan cố mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 3. Không thể lúc nào cũng nhân danh là quyền tự do, là dân chủ, là nhân quyền, không thể có tự do quá trớn, tự do vô chính phủ được. Một xã hội cần phải có luật pháp, tự do phải có giới hạn và trong khuôn khổ. Không thể chỉ vì một vài cá nhân ngoan cố mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 4. việc làm thể hiện cái ngu si của những kẻ cố cùng liều thân, tự giam hãm mình bằng các luận điệu chống đối và thực hiện lòng tham của cá nhân bằng những việc làm lố lăng trên mạng, giữ đất nhưng ko bằng giữ nhân tâm con người.

  Trả lờiXóa
 5. Không thể lúc nào cũng nhân danh là quyền tự do, là dân chủ, là nhân quyền, không thể có tự do quá trớn, tự do vô chính phủ được. Một xã hội cần phải có luật pháp, tự do phải có giới hạn và trong khuôn khổ. Không thể chỉ vì một vài cá nhân ngoan cố mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 6. Không thể lúc nào cũng nhân danh là quyền tự do, là dân chủ, là nhân quyền, không thể có tự do quá trớn, tự do vô chính phủ được. Một xã hội cần phải có luật pháp, tự do phải có giới hạn và trong khuôn khổ. Không thể chỉ vì một vài cá nhân ngoan cố mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 7. Không thể lúc nào cũng nhân danh là quyền tự do, là dân chủ, là nhân quyền, không thể có tự do quá trớn, tự do vô chính phủ được. Một xã hội cần phải có luật pháp, tự do phải có giới hạn và trong khuôn khổ. Không thể chỉ vì một vài cá nhân ngoan cố mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 8. Làm đường thì làm cho cả xã hội, xây dựng công trình phúc lợi là xây dựng cho cả xã hội, ấy thế mà lại “lòi” ra cái ngôi nhà này không chịu di dời để triển khai dự án. Thế nghĩa là gì? Ở nước khác, có lẽ họ đã cho “tàu lượn” từ lâu.

  Trả lờiXóa