Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018
Tags: , , , , ,

8 nhận xét:

 1. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Thanh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

  Trả lờiXóa
 2. Việc Ban Bí thư kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách hết mọi chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các quy trình, thủ tục bãi nhiệm ĐBQH là một quyết định được dư luận, quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên rất đồng tình bởi những vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Điều này một lần nữa cho thấy, quyết tâm rất lớn trong chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Tổng Bí thư. Rõ ràng, khái niệm “vùng cấm” trong chống tham nhũng, tiêu cực lúc này đã không còn. Nhiều người ví von, “củi” lại tiếp tục được đưa vào “lò”.

  Trả lờiXóa
 3. Việc Ban Bí thư kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách hết mọi chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các quy trình, thủ tục bãi nhiệm ĐBQH là một quyết định được dư luận, quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên rất đồng tình bởi những vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Điều này một lần nữa cho thấy, quyết tâm rất lớn trong chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Tổng Bí thư

  Trả lờiXóa
 4. Việc Ban Bí thư kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách hết mọi chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các quy trình, thủ tục bãi nhiệm ĐBQH là một quyết định được dư luận, quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên rất đồng tình bởi những vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

  Trả lờiXóa
 5. Việc Ban Bí thư kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách hết mọi chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các quy trình, thủ tục bãi nhiệm ĐBQH là một quyết định được dư luận, quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên rất đồng tình bởi những vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Điều này một lần nữa cho thấy, quyết tâm rất lớn trong chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Tổng Bí thư. Rõ ràng, khái niệm “vùng cấm” trong chống tham nhũng, tiêu cực lúc này đã không còn

  Trả lờiXóa
 6. những hành động đó đã khiến cho bà Mỹ Thanh trở thành một người vướng vào vòng lao lý và do đó với tư cách đảng viên bà Mỹ không đủ để ngồi lại các vị trí đó, qua đó cũng cho thấy tính nghiêm minh trong sạch của đội ngũ đảng hiện nay trong quá trình đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, sai trái.

  Trả lờiXóa
 7. Với một list danh sách về những việc mà bà Thanh đã làm thì nên có hình thức xử lý thích đáng.

  Trả lờiXóa
 8. Có thể thấy dư luận, quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên rất đồng tình trước quyết định cách hết chức vụ là bởi những vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Điều này một lần nữa cho thấy, quyết tâm rất lớn trong chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Tổng Bí thư.

  Trả lờiXóa