ĐÔI LỜI VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG VII

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018
Tags:

40 nhận xét:

 1. Lan tỏa những tinh thần, nội dung mới, quyết tâm mới của Đảng vào cuộc sống, để ý Đảng hòa với lòng dân là yêu cầu cao mà Trung ương đặt ra trong thời gian tới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cần cụ thể hoá để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tại sao phải chống "chạy chức, chạy quyền", trong khi nếu vấn nạn này tiếp diễn thì có lợi cho những người đứng đầu tổ chức? Họ sẽ có thêm "lộc lá", quà cáp biếu xén và nhiều thứ lợi ích riêng tư khác cho bản thân, người thân, gia đình và lợi ích nhóm...? Và như vậy, chắc chắn, những quyết định của Trung ương lần này là vì lợi ích chung, để "ích nước, lợi nhà". Đó là bằng chứng sống, thuyết phục về tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước mà gạt bỏ mưu cầu cá nhân của đội ngũ các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

   Xóa
  2. Đây là một hội nghị hết sức quan trọng và cần thiết để chấn chỉnh lại bộ máy của chúng ta, tạo dựng lại niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong tình hình một số cân bộ thoái hóa biến chất đang làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thành công của Hội nghị đã khiến những kẻ chống phá, dân chủ cảm thấy nhục nhã

   Xóa
  3. Vấn đề xây dựng tổ chức cán bộ của Đảng ta đang rất đúng đắn và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân bởi công tác cán bộ chặt chẽ như hiện nay sẽ đảm bảo được cho việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ vừa tài, vừa đức để phụng sự cho tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức chống phá nhà nước cũng như bọn phá hoại tăng cường hoạt động xuyên tạc bản chất của hội nghị lần này nhưng cho dù chúng có bịa đặt như nào thì hội nghị trung ương 7 sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công

   Xóa
  4. Trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước thì các đối tượng luôn tìm cách xuyên tạc, phá hoại và làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, Hội nghị Trung ương 7 cũng không phải là một ngoại lệ. Trước khi Hội nghị diễn ra, chúng xuyên tạc rằng đây là hội nghị bưng bít thông tin, thanh trừng nội bộ,... thế nhưng những gì diễn ra hoàn toàn không phải như vậy. Thành công của Hội nghị đã khiến những kẻ đó thất bại nhục nhã mà thôi.

   Xóa
  5. Bạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như vậy

   Xóa
 2. Những thông tin mới, chủ trương mới từ Hội nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ, chính sách tiền lương, cải cách bảo hiểm xã hội chắc chắn sẽ lan tỏa nhanh hơn, sâu hơn, chính xác hơn tới các cử tri để tạo sự thống nhất, đoàn kết về ý chí, hành động, đưa đất nước phát triển vững chắc theo tinh thần Đại hội XII đã đề ra. Trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 13.5, Tổng bí thư một lần nữa khẳng định: "Nếu không có sự ủng hộ của các cử tri, của toàn thể nhân dân thì cuộc đấu tranh này không thành công được".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hội nghị đã đưa ra các chính sách tuyển chọn, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ một cách đúng đắn khiến cho các thế lực thù địch và những người không đủ năng lực k có cơ hội chui sâu leo cao trong bộ máy Nhà nước. Những đánh giá đúng tình hình của đất nước để khắc phục và đề ra các phương án để đưa đất nước ngày càng phát triển.

   Xóa
  2. Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, loại bỏ những con sâu mọt, cho vào củi vào "lò". Nhưng đây hẳn là một quá trình, cần thời gian, cần con người và hơn thế nữa là cần sự đồng lòng của người dân. "Lòng dân ý Đảng" thống nhất làm một thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Sự thành công của hội nghị Trung ương 7 đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Xóa
  3. Bạn nói rất chí lý, không có sự ủng hộ của người dân thì không thể phát triển được

   Xóa
 3. Từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm để cho Nghị quyết lần này thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được. “Đầu tàu” đã chuyển động nhanh và mạnh mẽ về phía trước. Cần lắm sự nhận thức đúng đắn và những hành động, hưởng ứng quyết liệt của lãnh đạo các cấp và mỗi người dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Muốn Đại hội 13 là Đại hội không chạy chức, chạy quyền còn tuỳ thuộc rất lớn vào hội nghị TƯ 7. Nếu TƯ 7 không chuẩn, bàn không ra những vấn đề liên quan đến người đứng đầu, cơ chế kiểm soát quyền lực, cán bộ cấp chiến lược thì Đại hội 13 sẽ có "quân xanh, quân đỏ". Đã có "quân xanh, quân đỏ" thì sẽ có chạy chức, chạy quyền. Hội nghị Ban chấp hành TƯ 7 chính là bước đệm cho thành công của Đại hội Đảng 13. TƯ 7 thành công chính là bước loại trừ ‘quân xanh, quân đỏ’ cho Đại hội 13.

   Xóa
  2. Những quyết sách này chắc chắn nhân dân sẽ rất ủng hộ, mong rằng nó sẽ là những hướng đi đúng đắn để đưa đất nước ngày càng phát triển hơn nữa, ngày càng vững mạnh và phục vụ lợi ích của nhân dân, sớm vươn lên sánh vai với các quốc gia khác như mong mỏi của Bác Hồ. Cho dù những tổ chức chống phá, cá nhân xấu có xuyên tạc cũng không thể phá hoại được sự thành công của Hội nghị trung ương 7.

   Xóa
  3. Trong bối cảnh mà tình trạng đội ngũ cán bộ nhiều người tha hóa, biến chất, chạy chức chạy quyền thì những quyết sách của Hội nghị Trung ương 7 là rất cần thiết và kịp thời để vực lại hiệu quả và tinh gọn của bộ máy, củng cố niềm tin của dân vào Đảng và chế độ. Những kẻ xuyên tạc, chống phá sẽ thất bại mà thôi vì người dân không còn lạ gì bản chất và các thủ đoạn của chúng nữa.

   Xóa
  4. Đúng đó bạn, cần phải có sự đồng bộ từ trên xuống dưới với quyết tâm cao thì mới mang lại hiệu quả

   Xóa
 4. Những hành động chống tham nhũng vừa qua đã cho thấy quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hội nghị Trung ương 7 lần này tiếp tục bàn về công tác tổ chức cán bộ; đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, quyết định đến vấn đề nhân sự, bộ máy và hiệu quả thực thi chủ trương, chính sách của Đảng. Những sai phạm trong công tác cán bộ ở địa phương trong thời gian qua đều được Đảng, Nhà nước vạch ra và xử lý công khai trước pháp luật

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương Đảng và Ban Bí thư đã xây dựng chương trình hành động; đồng thời, thành lập cơ quan chuyên trách giúp xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Trước khi thông qua Hội nghị, Đề án cũng đã được tổ chức thảo luận sâu rộng tại các cuộc hội thảo ở các cấp và lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học và toàn thể cán bộ, đảng viên.

   Xóa
  2. Một tương lai không xa, ắt hẳn bộ máy chính quyền ta sẽ ngày càng trong sạch, gánh vác được trách nhiệm lớn lao của dân tộc. Các cán bộ Đảng viên đã và đang được chuẩn hóa trình độ, tinh thông nghiệp vụ. Tương lai Việt Nam sẽ ngày càng phát triển . Minh chứng là sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam bước sang một trang lịch sử mới

   Xóa
  3. Bộ mặt giả dối, lừa bịp của chúng sớm bị vạch trần bằng việc Hội nghị Trung ương 7 diễn ra thành công, đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư, kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương với số phiếu trên 96%. Từ kết quả trên cho thấy sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết cao trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương.

   Xóa
  4. Bạn nói đúng, có diệt hết tham nhũng thì đất nước mới phát triển được

   Xóa
 5. Hội nghị Trung ương lần này đã bàn về những vấn đề quan trọng nhưng còn nhiều hạn chế bất cập được dư luận phản ánh trong thơi gian đó là công tác cán bộ. Đây là tín hiệu tích cực để có thể kỳ vọng, sắp tới, công tác cán bộ sẽ có những bước chuyển thực chất, đột phá, lựa chọn được những cán bộ thực tài, thực tâm, gương mẫu, bản lĩnh gánh vác trọng trách của đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trên thế giới, ở bất kỳ một quốc gia nào, đảng lãnh đạo đều phải có các Hội nghị để tổng kết công việc trong khoảng thời gian nhất định, xem xét những việc đã làm được, những việc chưa làm được, vấn đề gì cần phải rút kinh nghiệm,.... Đồng thời bàn bạc, thống nhất công việc cần làm trong thời gian tiếp theo. Điều đó có nghĩa một Đảng bất kỳ lãnh đạo đất nước đều cần phải có các Hội nghị. Thiết nghĩ BBC cũng nhận thức được điều này. Vậy tại sao BBC lại phải đưa ra các dự đoán có tính võ đoán như vậy về nội tình của Việt Nam?

   Xóa
  2. Chắc hẳn mọi người không còn lạ lẫm gì đối với những chiêu trò xuyên tạc, bịa đặt thông tin của những kẻ chống đối, phá hoại này nữa. Chúng xuyên tạc rằng Hội nghị Trung ương 7 sẽ bưng bít thông tin bởi tính nhạy cảm về nội dung mà hội nghị thảo luận, quy chụp là vì Đảng đã chỉ đạo né tránh nhiều vấn đề nóng, vấn đề nhạy cảm nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

   Xóa
  3. Có thể thấy khi Hội nghị diễn ra thì phóng viên các cơ quan báo chí đều có mặt tại các phiên thảo luận để phản ánh trung thực những diễn biến hội nghị. Sau mỗi lần hoàn thành đầu việc chương trình, sau mỗi quyết định của Trung ương các báo đều nhất loạt đăng tải tin, bài, cung cấp đến toàn dân cái nhìn đa chiều

   Xóa
  4. Sau hội nghị này cần triển khai đồng bộ để mang lại hiệu quả cao nhất

   Xóa
 6. Phát biểu trước cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chưa bao giờ Đảng có cuộc phê bình và tự phê bình kéo dài như thời gian qua - từ đầu tháng 5 đến tháng 7. Việc kiểm điểm công phu từ khâu chuẩn bị lấy ý kiến, tài liệu (có bộ hơn 2.000 trang), trung ương tiến hành trong 21 ngày. 4 lãnh đạo cấp cao đã được kiểm điểm trong 5 ngày, có một vị tiến hành kiểm điểm trong 2 ngày, sau đó dừng lại bổ sung rồi lại viết kiểm điểm. Ban chấp hành Trung ương đã dành 5 ngày góp ý, bỏ phiếu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với tinh thần thẳng thắn, quyết liệt của Trung ương là khác xa, thậm chí trái ngược với những luận điệu ngụy biện, bịa đặt của các thế lực thù địch chống phá, rằng Trung ương đang "lợi ích nhóm trên nghị trường", cấu kết nhau để dò dẫm tìm cách mị dân, đề ra những quyết sách có lợi cho bộ phận tầng trên của hệ thống cầm quyền.

   Xóa
  2. Càng phê bình thẳng thắn trong hội nghị thì càng tìm ra khiếm khuyết để rút kinh nghiệm và có hướng khắc phục

   Xóa
 7. Hội nghị trung ương 7 lần này được đánh giá là một trong những hội nghị mang tính đột phá, vì nó đụng chạm đến vấn đề nóng nhất của xã hội Việt Nam hiện nay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vấn đề sau hội nghị này triển khai thực hiện như thế nào để đạt được kết quả cao nhất

   Xóa
 8. Kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ khoá XII, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta cảm ơn sự giúp đỡ, quan tâm của cộng đồng quốc tế trên tinh thần tương trợ, hợp tác cùng có lợi và tôn trọng công việc nội bộ của nhau, chứ không phải sự quan tâm giả tạo, quan tâm đưa tin nhưng lại lồng vào những đánh giá, đưa vào những nhận định vô căn cứ như của BBC. Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về cải cách chính sách tiền lương; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó Trung ương cũng đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  Trả lờiXóa
 10. Cứ mỗi lần Đảng, Nhà nước tiến hành các kỳ họp để bàn bạc những vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng của đất nước thì những đối tượng thù địch, bất mãn lại tung ra chiêu trò công kích đã cũ. Họ cho rằng: Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, mọi việc do Đảng chỉ đạo; Quốc hội thờ ơ với những vấn đề hệ trọng của đất nước… Họ cố tình xuyên tạc, chia rẽ Đảng và Quốc hội, phủ nhận vai trò của Quốc hội, bất chấp thực tế Quốc hội Việt Nam ngày càng hoạt động hiệu quả, nỗ lực hết sức để mọi quyền lực Nhà nước đều của dân, do dân, vì dân…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các thế lực thù địch thì chúng thường xuyên xuyên tạc mà, vấn đề là chúng không thể ngăn cản được sự phát triển của đất nước

   Xóa
 11. Từ thực tế nền chính trị các quốc gia trên thế giới và lịch sử chế độ chính trị Việt Nam thời hiện đại đã chứng tỏ chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân sinh ra tệ nạn tham nhũng, suy thoái trong xã hội. Vấn đề dân chủ trong xã hội, đây là một vấn đề lớn, không một quốc gia nào dám tự coi là đã thực hiện một cách hoàn hảo. Mỗi quốc gia, dân tộc thực hiện dân chủ xã hội tùy thuộc vào tình hình chính trị - xã hội, sự hoàn thiện hệ thống pháp luật, trình độ phát triển kinh tế, xã hội, truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc và trình độ dân trí

  Trả lờiXóa
 12. từ khi đảng cộng sản lên nắm quyền đã khôi phục lại đất nước sau chiến tranh, giải phóng dân ta khỏi ách nô lệ. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là nhiều mặt hạn chế của xã hội mà nguyên nhân bao gồm cả yếu tổ chủ quan và khách quan. Nhưng nhìn vào những nỗ lực của cụ tổng, chúng tôi tin rằng đất nước sẽ sớm khởi sắc, vươn mình mạnh mẽ hơn nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói rất đúng, mọi người dân đều rất tin tưởng vào Tổng BT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

   Xóa
 13. Sau hội nghị trung ương VII lần này, chúng ta có thể hi vọng về một bộ máy mới, một bộ máy kiện toàn, trong sạch, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thách thức, đáp ứng được yêu cầu mà thực tiễn đặt ra đối với Việt Nam, và trong cỗ máy đó chính là những con người có đủ tài và đức, mang trong mình quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 14. Những kết quả ấy càng khẳng định rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về PCTN. Đồng thời đó cũng là minh chứng để khẳng định rõ việc đẩy mạnh PCTN, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm hạn chế sức sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người tâm huyết, vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, với động cơ trong sáng, lành mạnh, không “làm chậm” sự phát triển, mà ngược lại làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước

  Trả lờiXóa
 15. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, vấn đề còn lại là triển khai thực hiện sao cho mang lại hiệu quả cao nhất

  Trả lờiXóa