NGUYỄN VĂN ĐỰC LÀ AI ?

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018
Tags:

5 nhận xét:

 1. Các bài viết Nguyễn Văn Đực trở thành diễn đàn cho một số đối tượng xấu xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Không dừng lại ở đó, hi Hội nghị Trung ương 7 của Đảng đang họp bàn về công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đề ra chủ trương không bố trí Bí thư cấp ủy cấp huyện, tỉnh là người địa phương để phòng ngừa nạn cục bộ, bè cánh song ông Nguyễn Văn Đực lại nhiều lần viết xuyên tạc thành: “Cái gì áp dụng vào thời đại này đều có trục lợi. Sẽ có làn bão "người miền Bắc có lý luận" tràn vào Trung-Nam”. Phải chăng, Nguyễn Văn Đực đang nhìn nhận bằng con mắt chủ quan, phiến diện của mình để áp đặt cho sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Văn Đực có cái nhìn phiến diện, nhằm bôi nhọ uy tín các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước; hành động đó phải bị xử lý nghiêm khắc

   Xóa
 2. Những bài đăng này của ông Đực đã gây ra làn sóng phẫn nvaatrong toàn dân, họ đã khẳng định rằng với tư duy của một người lãnh đạo mà hành động như vậy là quá hèn, quá kém hiểu biết. Hành vi của y không giống với người có kiến thức, năng lực, cũng không khác gì người kém hiểu biết trong trình độ nhận thức

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần phải điều tra, xem xét lại hành vi của Ngyễn Văn Đực để có biện pháp xử lý nghiêm túc

   Xóa