USIRF và luận điệu “Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách CPC”

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018
Tags: , , , , ,

17 nhận xét:

 1. Rõ ràng ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp mà còn được cụ thể hóa trong các đạo luật, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và được đảm bảo trên thực tế. Bởi vậy, không có lý do gì để chính phủ Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách CPC như đề nghị của USCIRF.

  Trả lờiXóa
 2. Hiếm có nhà nước nào như trên thế giới này lại tôn trọng và tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển đến như vậy. Trong các văn bản pháp lý, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, theo và không theo bất cứ tôn giáo nào.Tuy nhiên, những năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, vu cáo Nhà nước ta đàn áp tôn giáo. Song trước những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và tinh thần yêu nước, đoàn kết của đồng bào tôn giáo, các thế lực thù địch sẽ lại thất bại trong âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. Đây là điều không có gì ngạc nhiên đối với những ai quan tâm đến vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Bởi lẽ, đây không phải lần đầu tiên USCIRF có những hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 4. Chắc hẳn chúng ta đều biết rằng tại khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Chẳng lẽ mang tiếng là tổ chức quốc tế mà họ lại quên điều này.

  Trả lờiXóa
 5. Nguyên tắc quốc tế không cho phép bất kỳ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù văn minh hay lạc hậu được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của mỗi quốc gia, xuất phát từ chủ quyền của mình. Mỹ nên tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền các quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
 6. Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

  Trả lờiXóa
 7. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền con người là quyền tự nhiên, Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong khi đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được trình bày mở rộng hơn, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất. Nhưng cũng hoàn thiện chế tà để xử lý những kẻ âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Có thể thấy rằng việc USCIRF cho rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giá là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ. Vì vậy chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
 9. Ở Việt Nam, tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng là một quyền căn bản của người dân. Tuy nhiên, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Người theo đạo hay không theo đạo, những người theo các tôn giáo khác nhau bình đẳng trước pháp luật và nếu bất kỳ ai vi phạm pháp luật thì đều phải gánh chịu sự nghiêm khắc của pháp luật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói đúng, nước Mỹ bất công đầy ra đó, hãy lo cho nước Mỹ đi đã

   Xóa
 10. Ở Việt Nam cũng như bao quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và cách thể hiện niềm tin tôn giáo cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật; không có ngoại lệ. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là một cụ thể hóa cho những cố gắng của chính quyền trong việc đảm bảo tối đa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân. Nên nhớ nghĩa vụ của người này là quyền của người khác.

  Trả lờiXóa
 11. Những hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật và lợi dụng tôn giáo để thực hiện những âm mưu chính trị xấu, chống phá Nhà nước sẽ bị xử lý. Điều đó không đồng nghĩa với “đàn áp tôn giáo”. Mỹ hãy tôn trọng sự thật, đừng sử dụng những vấn đề này như chiêu bài để có thể can thiệp, chi phối Việt Nam. Không thể!

  Trả lờiXóa
 12. Mỹ nên phân biệt rõ, hiểu rõ ở Việt Nam không có “nhà hoạt động ôn hòa”, những “người bất đồng chính kiến” và các blogger bị “sách nhiễu, bắt bớ, bỏ tù, và tra tấn” mà USCIRF đưa ra để đề nghị chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC mà chỉ thực chất có là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay vẫn còn rất nhiều những tổ chức phản động khác nữa đang hoạt động núp bóng dưỡi nhiều hình thức. Thế nhưng rồi chúng ta những người yêu chân lý, ghét sự giả dối sẽ đập tan cho nó tan rã mà thôi, chứ không thể để cho nó hoạt động được. sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 14. Nước Mỹ đã đi quá xa trong vấn đề này, đây là công việc nội bộ của Việt Nam, Mỹ không thể can thiệp được

  Trả lờiXóa