TRẢ LỜI BA CÂU HỎI CỦA NGUYỄN QUANG LẬP

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Số thành viên trong nhóm “VĐĐL” đã có các bài viết, tác phẩm và thể hiện thái độ, quan điểm sai lệch thông qua mạng Internet, đồng thời những bài viết này đã thưc sự gây ra sự tác động nghiêm trọng đến nhận thức, tư tưởng của quần chúng nhân dân. Và dĩ nhiên, những việc làm sai trái này đã gây ra sự ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là trong giới học sinh sinh viên. Bởi vậy, việc rút hoàn toàn các tác phẩm này là điều cần thiết để đảm bảo một xã hội với thế hệ tương lai thuần khiết, trong sạch, lành mạnh.

    Trả lờiXóa
  2. Việc rút toàn bộ các bài văn của VĐĐL trong sách giáo khoa là chính xác; bởi chính nội dung của các bài văn đó không có tác dụng gì với các em học sinh cả

    Trả lờiXóa