Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tranh thủ Pháp để giải quyết vấn đề Đức?

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018
Tags: , , ,

6 nhận xét:

 1. Những kẻ zân chủ “mồm lông” vẫn đang cố tình xỉa xói chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một cách bôi nhọ, hạ uy tín của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vị thế của Việt Nam. Tuy nhiên, những trò “bẩn” này của chúng không dễ gì đánh lừa được những người khác. Đúng là chỉ những kẻ khốn nạn mới cố tình hạ thấp uy tín, vị thế của đất nước mình.

  Trả lờiXóa
 2. Đúng là những kẻ lắm mồm, đây là chuyến đi sang Pháp dưới lời mời của nước Pháp, không phải tự nhiên mà Pháp mời tổng bí thư sang cả. Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sau 45 năm thiết lập quan hệ. Đừng lôi Đức vào làm gì.

  Trả lờiXóa
 3. giải quyết vấn đề ngoại giao bằng biện pháp ngoại giao cũng là cách làm khá hay từ trước đến nay nhưng nhìn nhận bối cảnh việt nam chẳng làm điều gì sai phạm với đức để tự nhận lấy trách nhiệm trong vụ của trịnh xuân thanh, cho nên việc công du lần này không phải là để điều đính pháp trong thương vụ với đức.

  Trả lờiXóa
 4. ngoại giao của việt nam là đa phương hóa đa dạng hóa, vì đại cuộc chính nghĩa quốc dân chứ đâu chỉ vì những hoạt động của những kẻ làm tổn hại lợi ích của nhân dân mà phải điều đình, đó chỉ là giọng lưỡi của những kẻ mong muốn quan hệ giữa các nước việt pháp xấu đi hơn mà thôi.

  Trả lờiXóa
 5. Nghe như người viết tường tận tình hình nội bộ chính trị của nước ta nhưng thực ra đó chẳng qua chỉ là một sự suy đoán vô căn cứ theo kiểu đoán mò chết gì ai. Có thể nghĩ đơn giản rằng chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

  Trả lờiXóa
 6. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.

  Trả lờiXóa