Tổ chức Minh bạch Quốc tế: Việt Nam có tín hiệu tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018
Tags: , , , , ,

11 nhận xét:

 1. Hy vọng rằng, với những tín hiệu tích cực này, cùng với quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 của Đảng, Nhà nước mà như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tại phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 22-01-2018: "Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi; tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực" và với tinh thần quyết tâm cao hơn, bền bỉ, kiên trì, hiệu quả hơn, công tác phòng, chống tham nhũng của chúng ta sẽ dành được những kết quả tích cực.

  Trả lờiXóa
 2. Năm 2017 được cho là năm mà Đảng, Nhà nước ta thể hiện quyết tâm chống tham nhũng quyết liệt nhất từ trước cho tới nay. Với những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng trong nước đã đạt được một số kết quả nổi bật, trong đó đã đưa ra xét xử nhiều đại án tham nhũng, nhiều cán bộ cấp cao có liên quan đến các vụ án tham nhũng nghiêm trọng cũng đều bị đưa ra xét xử. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành theo hướng phù hợp với các quy chuẩn quốc tế.

  Trả lờiXóa
 3. Năm 2017 được cho là năm mà Đảng, Nhà nước ta thể hiện quyết tâm chống tham nhũng quyết liệt nhất từ trước cho tới nay. Với những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng trong nước đã đạt được một số kết quả nổi bật, trong đó đã đưa ra xét xử nhiều đại án tham nhũng, nhiều cán bộ cấp cao có liên quan đến các vụ án tham nhũng nghiêm trọng cũng đều bị đưa ra xét xử.

  Trả lờiXóa
 4. Hy vọng rằng, với những tín hiệu tích cực này, cùng với quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 của Đảng, Nhà nước mà như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tại phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 22-01-2018: "Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi; tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm toán, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực" và với tinh thần quyết tâm cao hơn, bền bỉ, kiên trì, hiệu quả hơn, công tác phòng, chống tham nhũng của chúng ta sẽ dành được những kết quả tích cực.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Người dân cả nước đều ủng hộ rất cao công tác phòng, chống tham nhũng

   Xóa
 5. Với những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng trong nước đã đạt được một số kết quả nổi bật, trong đó đã đưa ra xét xử nhiều đại án tham nhũng, nhiều cán bộ cấp cao có liên quan đến các vụ án tham nhũng nghiêm trọng cũng đều bị đưa ra xét xử.

  Trả lờiXóa
 6. Với những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng trong nước đã đạt được một số kết quả nổi bật, trong đó đã đưa ra xét xử nhiều đại án tham nhũng, nhiều cán bộ cấp cao có liên quan đến các vụ án tham nhũng nghiêm trọng cũng đều bị đưa ra xét xử. Việc tham nhũng ở Việt Nam đang dần bị dẹp và hi vọng trong năm 2018 này, chính phủ sẽ có những biện pháp triệt để hơn để loại bỏ tham nhũng ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành theo hướng phù hợp với các quy chuẩn quốc tế. Hi vọng năm 2018, nạn tham nhũng của Việt Nam dần được đẩy lùi.

  Trả lờiXóa
 8. So với năm 2016, Việt Nam tăng 6 bậc. Năm 2016, Việt Nam được 33/100 điểm, đứng thứ 113/176 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả này bước đầu cho thấy nỗ lực đẩy lùi tham nhũng của Việt Nam đang có tiến triển tốt. Đảng, Nhà nước đang có những quyết sách đúng đắn trong việc xử lý tham nhũng ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. Công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta đã được quần chúng nhân dân hết lòng ủng hộ

  Trả lờiXóa