Tổng Bí thư, Quân ủy TƯ tuyên chiến với toàn dân?

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018
Tags: , , , , ,

8 nhận xét:

 1. Nói như kẻ vong nô, phản quốc Bùi Tín thì nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đã thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng đều đang “tuyên chiến với người dân” hay sao?

  Trả lờiXóa
 2. Nếu Việt Nam không quyết tâm, không mạnh tay chống tham nhũng thì hắn rêu rao rằng, Đảng, Nhà nước thỏa hiệp, tiếp tay, dung túng cho tham nhũng, còn khi Đảng, Nhà nước chống tham nhũng một cách quyết liệt thì hắn lại rêu rao rằng, chống tham nhũng thực chất chỉ là cuộc chiến phe phái, thanh trừng, triệt hạ phe cánh… Đúng là miệng lưỡi của một kẻ vong nô phản quốc.

  Trả lờiXóa
 3. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, không gian mạng được coi là môi trường tác chiến thứ năm gắn kết chặt chẽ với tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian vũ trụ. Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nhận định nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng và đặt ra mục tiêu phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh mạng. Bởi vậy, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. NHư vậy chủ trương và chính sách của Đảng là hoàn toan hợp lí

  Trả lờiXóa
 4. đây là cách làm để đảm bảo an ninh an toàn thông tin cho người dân chống lại những cách làm xuyên tạc và phá hoại cơ sở hạ tầng của các kẻ chống phá ở bên ngoài, nếu ai không biết thì nên học hỏi kinh nghiệm mà snowden đã tiết lộ khi mỹ luôn tìm cách chống phá các nước khác bằng các thủ đoạn ở không gian mạng.

  Trả lờiXóa
 5. Qua các các vi phạm ở PVC, Oceanbak cho thấy mối quan hệ chằng chịt về lợi ích giữa các cá nhân có quyền lợi và chức vụ liên quan. Nó là biểu hiện cụ thể cho lợi ích nhóm tiêu cực mà Đảng đã khẳng định vừa qua. Các vụ án tham nhũng vừa qua được đem ra xét xử càng đủ cơ sở thực tiễn chứng minh cho việc câu kết lợi ích nhóm, thân hữu để tạo phe nhóm, bao bọc cho nhau là có.

  Trả lờiXóa
 6. Tất cả những kẻ phản quốc phải bị trừng trị nghiêm khắc

  Trả lờiXóa