Đôi lời về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017
Tags: , , , ,

5 nhận xét:

 1. Hiện nay trong toàn Đảng đang thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Do vậy ngành giáo dục cần phải rà soát lại tư tưởng chính trị của đội ngũ giáo viên, giảng viên. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị; kiểm tra giám sát có hiệu quả nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Không để những kẻ biến chất, trở cờ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.

  Trả lờiXóa
 2. Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh rất gian nan, phức tạp và hết sức lâu dài, không có điểm dừng. Nó đòi hỏi ý chí quyết tâm rất cao, không bao giờ được thỏa mãn với những gì đã làm được. Giải pháp quan trọng để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng lúc này là phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ ngay những người tham nhũng, hư hỏng ra khỏi cơ quan Nhà nước. Muốn vậy, cần tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

  Trả lờiXóa
 3. Rút kinh nghiệm từ vị tiền nhiệm , cũng vì chống tham nhũng đã bị phe cánh tham nhũng phản đòn phải về khi mới được nửa nhiệm kỳ ( tuy vậy cũng đã kéo theo sự giải tán của ban cố vấn ),tạo thời cơ cho chúng lũng đoạn phá họa mạnh mẽ hơn, nên phải chờ thời cơ chín mùi diệt tận gốc rễ .

  Trả lờiXóa
 4. Người dân rất tin tưởng vào TBT Nguyễn Phú Trọng

  Trả lờiXóa