Những kẻ ngu dốt lại hay bàn chuyện chính trị

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017
Tags: , , , , ,

1 nhận xét:

  1. Đúng có một sự thực là Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng thôn tính phá hoại đất nước chúng ta, và vì vậy cái cách mà chúng ta làm việc ngoại giao với Trung Quốc cũng phải đặc biệt chú ý.Còn đám dân chủ thì lại quá hung hăng trong chính trị.

    Trả lờiXóa