Ai đã để mất Hoàng Sa?

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018
Tags: , , ,

4 nhận xét:

 1. Nói vậy, để thấy rằng, ai mới là kẻ đã làm mất Hoàng Sa? Tại sao Việt Nam lại mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc? Lịch sử là lịch sử không thể đổi trắng thay đen. Con cháu Việt Nam chúng ta muôn đời sau phải biết đến điều này để thấy rõ bộ mặt của một chính quyền tay sai, bán nước và sự chia chác lợi ích trên xương máu Việt Nam của những kẻ thù xâm lược.

  Trả lờiXóa
 2. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, không gian mạng được coi là môi trường tác chiến thứ năm gắn kết chặt chẽ với tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian vũ trụ. Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nhận định nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng và đặt ra mục tiêu phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh mạng. Bởi vậy, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. NHư vậy chủ trương và chính sách của Đảng là hoàn toan hợp lí

  Trả lờiXóa
 3. năm 1974 trận đánh ở Hoàng sa khiến cho người dân cảm thấy thất vọng ê chề đối với những điều mà chính quyền việt nam cộng hòa đã làm, thay vì phản ứng để lấy lại đảo thì chính quyền này lại nghe theo lời mỹ, phải hỏi ý kiến người mỹ, thật đáng xấu hổ cho chính quyền việt nam cộng hòa.

  Trả lờiXóa
 4. những tài liệu mật của nhà trắng thời gian qua đã chứng minh một chân lý đó là lãnh thổ của việt nam sẽ là miếng mồi ngon béo bở cho những nước lớn giành giật đó là mỹ hoặc trung quốc, việc mỹ bỏ một hòn đảo của quốc gia khác nhưng đạt được cái lớn hơn về kinh tế cho mỹ thì chúng sẵn sàng từ bỏ lợi ích nước nhỏ để tìm cái lớn hơn.

  Trả lờiXóa