Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

Lãnh tụ V.Lenin - người lãnh đạo nhân dân Nga
 làm nên cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại

Cách đây tròn 100 năm - ngày 7/11/1917, thế giới chứng kiến một sự kiện trọng đại, đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, mở ra một trang sử mới hào hùng với sự ra đời của Nhà nước Xô Viết chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người, đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực. 

Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu một sự kiện trọng đại trong lịch sử thế giới hiện đại. Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột vươn lên làm chủ. Cách mạng tháng Mười thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống XHCN - một chế độ xã hội xóa bỏ mọi áp bức bất công, đem lại công bằng, bình đẳng, tự do cho con người. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười cũng khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Marx-Lenin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sau 100 năm, lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam.


Đối với Việt Nam, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động to lớn đến việc quyết định con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một chương mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Vào những năm 20 của thế kỷ XX, trong lúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đang gặp phải khó khăn về tổ chức lãnh đạo và đường lối, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy ở chủ nghĩa Lênin và Cách mạng tháng Mười như là một cẩm nang thần kỳ của con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam. Đến với Cách mạng tháng Mười và chủ nghĩa xã hội, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX “tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Từ “cảm tình” đến niềm tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi và chính Người đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi theo con đường Tháng Mười.

Ngày 3/2/1930,  Ðảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân,  đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam ra đời, đưa ra cương lĩnh, đường lối, chiến lược lãnh đạo phong trào cách mạng. 15 năm sau, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và thành công bài học của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã nhất tề đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ mốc son lịch sử 1945 tiếp tục vận động theo con đường và lý tưởng mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười Nga. Ðó là con đường cách mạng nhằm bảo vệ độc lập, tự do và mang lại hạnh phúc cho quần chúng cần lao; là con đường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; là con đường  đi lên chủ nghĩa xã hội. Những  mốc son trên con đường cách mạng của Việt Nam là sự nối tiếp  hào hùng  của Cách mạng Tháng Mười Nga, góp phần tạo nên  tiến trình các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá thành tựu 30 năm đổi mới, Đảng ta khẳng định: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, những thuận lợi cơ bản có ý nghĩa nền tảng, đảm bảo cho sự phát triển đi lên, chúng ta còn phải khắc phục nhiều nguy cơ, khó khăn, trở ngại, như tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế đạt ở mức khá, nhưng nguy cơ tụt hậu so với trình độ chung của thế giới và khu vực ngày càng lớn. Nhiều vấn đề bức xúc của đời sống xã hội tuy được giải quyết một bước rất quan trọng, song những khó khăn và mâu thuẫn tiềm ẩn vẫn có nguy cơ bùng phát. Mặc dù tỷ lệ đói nghèo đã giảm rất nhiều nhưng sự phân hoá giàu nghèo ngày càng trở thành một áp lực lớn... Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân ta phải phấn đấu nỗ lực không ngừng để vượt qua những trở ngại, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Một trăm năm đã đi qua, Cách mạng tháng Mười Nga với những giá trị xuyên thời đại vẫn tiếp tục tỏa sáng, soi đường cho cách mạng thế giới và Việt Nam đi đến thắng lợi.


                                                                                          Khai Tâm
Read more…

Ủng hộ ông “Quang lùn” và “Hội Cờ đỏ”


Theo nhiều nguồn tin, chiều ngày 29/10, “Hội Cờ đỏ Hà Nội” (do ông Trần Nhật Quang, còn gọi là “Quang lùn”) dẫn đầu đã có cuộc giao lưu với “Hội Cờ đỏ xã Sơn Hải” (huyện Quỳnh Lưu) và “Hội Cờ đỏ xã Diễn Mỹ” (huyện Diễn Châu) tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Được biết, đã có khoảng 700 người có mặt tham gia buổi giao lưu này.

“Hội Cờ đỏ” là một hội gồm tập hợp những người với mong muốn cùng nhau bảo vệ an ninh Tổ quốc được lập ra trong thời gian gần đây. Được biết, buổi giao lưu tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu trên là tiền đề đầu tiên để tiến tới việc cho ra mắt “Hội Cờ đỏ ba miền” bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi giao lưu này, “Hội Cờ đỏ xã Sơn Hải” (huyện Quỳnh Lưu), “Hội Cờ đỏ xã Diễn Mỹ” (huyện Diễn Châu) và các xã lân cận, cùng với “Hội Cờ đỏ Hà Nội” đã phát đi những thông điệp về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng tại buổi giao lưu, các thành viên của “Hội Cờ đỏ” cũng đã có những lời nhắn nhủ đến các vị linh mục Đặng Hữu Nam (quản xứ Phú Yên), Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc) hãy tuân thủ pháp luật và là một công dân tốt.


Mặc dù buổi giao lưu của “Hội Cờ đỏ xã Sơn Hải” (huyện Quỳnh Lưu), “Hội Cờ đỏ xã Diễn Mỹ” (huyện Diễn Châu) và “Hội Cờ đỏ Hà Nội” không có bất cứ hành vi quá khích nào từ những người tham gia, mọi sự hết sức bình yên nhưng phía Giáo phận Vinh và các linh mục phản động như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục và các đối tượng chống đối chính trị đã có những bình luận không hay. Họ cho rằng, "Đây được nhận định là cách nhà cầm quyền Nghệ An gây áp lực lên các linh mục và giáo dân đang đứng lên đòi công lý và quyền lợi chính đáng”, “đây là một tổ chức được chính quyền thừa nhận và hậu thuẫn”...

Dù ai nói gì đi chăng nữa, với cá nhân tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ nhóm “Cờ đỏ” tự phát này. Đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Với những gì linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã gây ra, cần phải có những hành động như trên để đối phó lại với những kẻ lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để gây rối.
                                                                                          Tuệ Minh
Read more…

Dự thảo Luật An ninh mạng hạn chế quyền tự do ngôn luận?


Trong những ngày này khi dự thảo Luật An ninh mạng (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Du-thao-Luat-an-ninh-mang-351416.aspx) đang nhận được sự quan tâm của dư luận thì một số người đã lớn tiếng cho rằng, bản dự thảo này chủ yếu là để “hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân trong nước”.

Viết trên trang cá nhân hôm 27/10, Trương Huy San (Osin Huy Đức) lớn tiếng rằng: “Nguy cơ tấn công mạng, kể cả tấn công khủng bố là có thật. Việc đưa ra các biện pháp "bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia" là cần thiết, tuy nhiên, đọc Dự thảo Luật An ninh mạng ở đây giật mình vì các biện pháp được đặt lên hàng đầu không phải là để chống lại các cuộc "tấn công trên mạng" mà những gì được quy định trong "Mục 1, Chương II - Điều 9, 10" chủ yếu là để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân trong nước”.

Láo toét hơn, Trung Huy San nói rằng, “Bộ luật Hình sự đã quy định rất nhiều tội danh bị "loài người tiến bộ" coi là chống lại quyền tự do ngôn luận của người dân, đi ngược xu thế chung của nhân loại” cho nên “Quốc Hội cần tỉnh táo để thực sự thảo luận về những biện pháp cần thiết bảo vệ đất nước trước những cuộc tấn công có thật từ trên mạng. Đừng lặp lại những điều mà các đạo luật khác đã làm và đừng vô tình tiếp tay cho việc chống lại tiếng nói của người dân muốn xây dựng đất nước bằng cách nói ra những điều tâm huyết nhất”.

Trong khi đó, một số kẻ khác thì rêu rao rằng, dự thảo luật đang được soạn thảo có thể là được dùng để “mở rộng hơn phạm vi đàn áp những người bất đồng chính kiến”. Không những vậy, chúng còn tuyên truyền rằng, “người ta soạn thảo văn bản đó để người dân xem Internet sợ hãi không dám đưa những tin mà người ta cấm.”
Một buổi hội thảo về xây dựng dự thảo Luật An ninh mạng


Có thể thấy rằng, việc xây dựng Luật An ninh mạng trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết. Luật An ninh mạng được xây dựng không chỉ để phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ các cuộc tấn công mạng mà còn có ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận của người dân. Do đó, việc quy định những nội dung cụ thể trong dự thảo cần phải được nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng. Thực tế, cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự thảo luật An ninh mạng là Bộ Công an cũng đã có rất nhiều cuộc hội thảo, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để xây dựng nên bản dự thảo Luật An ninh mạng.

Tất nhiên, đã gọi là dự thảo thì còn có những vấn đề cần tiếp tục phải bàn và xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức và người dân. Đây chưa phải là văn bản luật chính thức. Từ nay cho tới khi Luật An ninh mạng được thông qua, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức khác và người dân có quyền góp ý để dự thảo được hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua.

Còn việc cho rằng, dự thảo luật An ninh mạng là “hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân trong nước” của Trương Huy San và một số người rõ ràng là những quan điểm phiến diện và định kiến. Ông Trương Huy San nói rằng, “những gì được quy định trong "Mục 1, Chương II - Điều 9, 10" chủ yếu là để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân trong nước”, rõ ràng đây là quan điểm của cá nhân ông ta.

Điều 9, 10 dự thảo luật An ninh mạng quy định “Xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng” (Điều 9) và “Xử lý thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng” (Điều 10). Cá nhân tôi thấy rằng, việc quy định những vấn đề này là cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lợi dụng Internet vào các mục đích xấu, xâm hại an ninh quốc gia như kích động tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… 


Tôi chưa hình dung được những điều luật này hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân như thế nào theo cách lập luận của ông Trương Huy San. Chẳng lẽ, ông Trương Huy San đồng tình với việc cho phép sử dụng mạng Internet để kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự, để chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…? 


Ngoài việc ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì Luật An ninh mạng chắc chắn cũng sẽ được sử dụng để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng Internet vào các mục đích xấu, xâm hại an ninh quốc gia của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, chẳng ngạc nhiên gì khi những nội dung được quy định trong Điều 9, Điều 10 được đề cập trong Dự thảo Luật An ninh mạng. 


Từ nay cho tới lúc được thông qua, dự thảo Luật An ninh mạng sẽ còn tiếp tục được lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân. Bởi vậy, nếu có thắc mắc gì ông Trương Huy Đức và những người kia có thể đóng góp ý kiến, thay vì lên trang cá nhân đăng tải những thông tin theo kiểu không chính thống nhằm hướng lái dư luận. 


Hãy hành xử theo cách văn minh của những công dân chân chính Trương Huy San.


                                                                                          Tuệ Minh
Read more…

Chuyện ông Ted Osius thăm nghĩa trang "Quân đội Biên Hòa"

Ông Ted Osius tại nghĩa trang "Quân đội Biên Hòa"

Cách đây ít ngày, Thượng viện Mỹ xác nhận ông Daniel Kritenbrink sẽ trở thành tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay ông Ted Osius kết thúc nhiệm kỳ. Ông Daniel Kritenbrink, 49 tuổi, là nhà ngoại giao có nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vấn đề châu Á, được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ tại Việt Nam hồi tháng 7/2017.

 

Hôm 17/10, trong buổi đến chào từ biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ ở lại Việt Nam và làm trong lĩnh vực giáo dục.

 

Ấy thế nhưng, chỉ cách đây ít ngày, cựu Đại sứ Mỹ đã làm một việc khiến nhiều người Việt Nam nghi ngờ về mục đích thực sự của ông khi ở lại Việt Nam.

 

Theo tin từ VAF (Vietnamese American Foundation): “Sáng ngày 24/10, theo lời mời của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, ông Nguyễn Đạc Thành, chủ tịch VAF và ông Phạm Huy Khuê, thành viên Ban Chấp Hành VAF đã tháp tùng phái đoàn Bộ Ngoại Giao Mỹ gồm ông Ted Osius, bà Mary Tarnowka - Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ông Justin Brown - tùy viên chính trị, và Đại tá Tôn Thất Tuấn - tùy viên quân sự Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, đã đến viếng Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại bàn thờ Nghĩa Dũng Đài”.

 

Bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, người tháp tùng ông Ted Osius trong chuyến thăm nghĩa trang Bình An đã viết trên trang cá nhân rằng: “Đại Sứ Ted Osius và tôi đã thắp nhang tại đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh tại nghĩa trang Bình An và thăm căn cứ không quân Biên Hòa trong tuần này.”


 

Cũng theo bà Mary Tarnowka, “Thông qua cam kết chung nhằm giải quyết quá khứ một cách cởi mở và trung thực cũng như nỗ lực chung trong việc hòa giải, Hoa Kỳ và Việt Nam có thể hướng đến tương lai từ quá khứ, tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”.


Trước đó một ngày, một thông báo của VAF (Vietnamese American Foundation) đăng trên Facebook viết: “Sau nhiều năm vận động chính giới và chính phủ Hoa Kỳ can thiệp về vấn đề trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, với kết quả được 19 dân biểu Hạ viện đồng thuận gửi văn thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ủng hộ VAF”.

Được biết, sau khi thắp hương tại Nghĩa trang này, ông Ted Osius và những người tháp tùng đã “có cuộc khảo sát tình trạng thực tế của các khu mộ trong nghĩa trang”.

Có thể khẳng định rằng, mục đích của ông Ted Osius trong chuyến đi này là để tạo tiền đề cho việc đầu tư trùng tu nghĩa trang “Quân đội Biên Hòa” trong thời gian tới. Bởi, “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức chấp nhận nguyện vọng và đề nghị của VAF về vấn đề trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa”.

 

Ông Ted Osius nói rằng, ở lại Việt Nam để có nhiều đóng góp hơn cho sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam và ở lại Việt Nam để làm việc trong “lĩnh vực giáo dục”. Tuy nhiên, động thái đầu tiên của ông sau khi kết thúc nhiệm kỳ cho thấy, rõ ràng giữa lời nói và hành động của ông còn nhiều vấn đề khiến người ta phải nghi ngờ.

 

Hòa giải dân tộc, gác lại quá khứ hướng tới tương lai là vấn đề cần thiết. Tuy nhiên, những chứng tích về tội ác của Việt Nam cộng hòa - một đội quân tay sai, bán nước vẫn còn đó và 40 năm là chưa đủ để nó nguôi ngoai. Hành động của ông cựu đại sứ Ted Osius rõ ràng không được hoan nghênh và cần phải lên án, bởi nó là hành động tôn vinh những kẻ bán nước. Nếu ông ở lại Việt Nam vì mục đích này thì có lẽ tốt nhất là ông hãy sớm khăn gói rời khỏi Việt Nam.

 


                                                                                          Khai Tâm
Read more…

Linh mục Nguyễn Đình Thục đã biết sợ?

Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam

Ngày 26/10, linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã có “THƯ YÊU CẦU” gửi tới UBND 3 cấp của tỉnh Nghệ An, gồm UBND xã Sơn Hải, UBND huyện Quỳnh Lưu và​ UBND tỉnh Nghệ An để đề nghị làm rõ những nghi hoặc xung quanh vụ tụ tập của người dân 3 xã Sơn Hải, An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) và xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu), cùng người dân ở một số nơi khác dự kiến tại xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu vào lúc 15h ngày Chủ nhật 29/10/2017.

Trong “thư yêu cầu” này, linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết, chiều 25/10/2017, chính quyền xã Sơn Hải mời Ban điều hành Giáo họ Văn Thai lên trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chính thức thông báo về việc vào lúc 15h - 18h30 Chúa Nhật, ngày 29/10/2017, có khoảng 700 người trong hội “Cờ đỏ” đến từ xã Sơn Hải (chủ nhà), Hà Nội, xã An Hòa (Quỳnh Lưu), xã Diễn Mỹ (Diễn Châu) và một số nơi khác sẽ “nhóm họp” tại xóm 8 xã Sơn Hải (sát cạnh họ Văn Thai, cách Nhà thờ Văn Thai chừng 30m).


Bởi vậy, linh mục Nguyễn Đình Thục nghi ngờ “Phải chăng chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang phối hợp dàn dựng tổ chức khiêu khích, kích động bạo lực và lợi dụng màn đêm để thực hiện một cuộc đàn áp đẫm máu đối với bà con Giáo họ Văn Thai nói riêng và Giáo xứ Song Ngọc nói chung”?

Chẳng biết có phải vì quá lo sợ, linh mục Nguyễn Đình Thục đã “đề nghị” chính quyền xem xét sự việc và trả lời chính thức. Gã linh mục này cũng không quên gửi lời nhắn tới chính quyền “tuân thủ luật pháp và bảo vệ sự an toàn tính mạng và tài sản của công dân”. Và cũng thật bất ngờ, khi cuối “thư yêu cầu”, gã linh mục nổi tiếng hỗn láo này lại nói với một giọng rất nhẹ nhàng “Rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào”.

Lời đề nghị của linh mục Nguyễn Đình Thục đối với chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An có lẽ nên để chính Nguyễn Đình Thục trả lời. Có lẽ Nguyễn Đình Thục đã biết quá rõ tại sao những người lương dân ở các xã Sơn Hải, An Hòa (huyện Quỳnh Lưu), Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu) và một số nơi khác lại tập trung ở xã Sơn Hải. Chẳng biết, có phải vì quá sợ hãi trước việc này mà Nguyễn Đình Thục đang cố tình tỏ ra không hiểu và đề nghị chính quyền trả lời.

Linh mục Nguyễn Đình Thục kẻ đã quá nổi tiếng với việc lợi dụng các buổi rao giảng để tuyên truyền các quan điểm sai trái, kích động quần chúng giáo dân biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn trong suốt thời gian qua. Nguyễn Đình Thục cũng thường xuyên có lời lẽ lăng mạ, coi thường chính quyền, lợi dụng niềm tin tôn giáo của một bộ phận giáo dân để biến họ thành những “con bài” trong tay mình nhằm thực hiện các mưu đồ chính trị xấu xa.

Quá bức xúc với gã linh mục phản động, coi thường kỷ cương phép nước này, rất nhiều lương dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và cả nước đã không ít lần muốn dạy cho Nguyễn Đình Thục một bài học để gã biết thế nào là lễ độ.

Thay vì đề nghị chính quyền giải thích, linh mục Nguyễn Đình Thục hãy tự tát vào mặt và vỗ vào đầu mình để suy nghĩ xem mình đã làm gì mà khiến người dân giận dữ như vậy?


                                                                                          Tuệ Minh
Read more…

Nực cười với đề cử “Giải thưởng Tự do báo chí 2017” của RSF

Phạm Minh Hoàng

Ngày 27/10, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) công bố danh sách 18 cá nhân là “nhà báo” và cơ quan truyền thông trong danh sách đề cử cho “Giải thưởng Tự do báo chí năm 2017”. Trong danh sách 18 cá nhân được RSF đề cử có Phạm Minh Hoàng (người đã bị Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hủy bỏ quốc tịch hôm 17/5 vừa qua vì những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam).

Đã thành thông lệ, hàng năm RSF lại tổ chức vinh danh cho những cá nhân là các “nhà báo”, “blogger” có những bài viết chống lại chính phủ các nước mà họ đang sinh sống với cái gọi là “Giải thưởng tự do báo chí”. Dù cho tổ chức này giải thích rằng, tiêu chí lựa chọn các cá nhân cho “giải thưởng” này là “dựa trên tính chuyên nghiệp, sự độc lập và quyết tâm theo đuổi tự do truyền thông”.

Năm nay, dự kiến “Giải thưởng Tự do báo chí 2017” của RSF sẽ được trao ở thành phố Strasbourg, Pháp vào ngày 17/11/2017.

Với những người Việt Nam yêu nước chân chính có lẽ cái tên Phạm Minh Hoàng chẳng còn xa lạ gì với họ.

Phạm Minh Hoàng sinh ngày 8/8/1955 tại Vũng Tàu, là con của một viên chức cao cấp thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn thuộc chế độ VNCH.  Năm 1973, Phạm Minh Hoàng sang Pháp du học rồi tốt nghiệp ngành Khoa học ứng dụng với học vị Thạc sĩ.  Thời gian ở Pháp, Hoàng đã nhiều lần viết bài, gửi cho một số tờ báo, tạp chí của các hội đoàn người Việt chống Cộng ở Pháp, xuyên tạc cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam. 
Biểu tượng của RSF


Năm 1996, Phạm Minh Hoàng quen với Nguyễn Ngọc Đức, là “Trung ương ủy viên” của tổ chức khủng bố “Việt tân” tại Pháp rồi được Đức móc nối gia nhập tổ chức khủng bố này.  Năm 1998, Hoàng nhận lời, viết đơn và chính thức trở thành thành viên chính thức của Việt Tân. Cũng trong năm đó, nhận lệnh của “Việt tân”, Phạm Minh Hoàng làm thủ tục xin được về nước mà mục đích là để tìm cơ hội hoạt động. 

Năm 2000, Phạm Minh Hoàng được Trường đại học Bách khoa TP HCM nhận vào làm giảng viên hợp đồng. Để tuyển mộ người cho tổ chức khủng bố “Việt tân”, Phạm Minh Hoàng thành lập những nhóm sinh viên, thanh niên, hoạt động dưới hình thức đào tạo "kỹ năng mềm", trang bị kiến thức vào đời cho giới trẻ. Nhưng thực chất là Hoàng hướng dẫn cho họ các phương pháp đấu tranh "bất tuân dân sự". 

Ngày 13/8/2010, Phạm Minh Hoàng bị Cơ quan An ninh thành phố Hồ Chí Minh bắt giam để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/8/2011, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Phạm Minh Hoàng 03 năm tù và 03 năm quản chế về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo khoản 2 Điều 79 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/1/2012, Phạm Minh Hoàng chính thức đã được trả tự do. Sau khi ra tù, Phạm Minh Hoàng vẫn chứng nào tật nấy, không chịu cải tạo để hoàn lương, Hoàng vẫn tham gia tổ chức khủng bố “Việt tân”, câu kết với các thành viên của tổ chức khủng bố này, tìm cách tuyển người vào tổ chức và có các bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Thậm chí, Phạm Minh Hoàng còn hoạt động táo tợn hơn, công nhiên lập các hội nhóm kiểu "Văn đoàn độc lập", "Hội nhà văn độc lập", "Hội nhà báo độc lập", "Hội giáo chức Chu Văn An"...mà thực chất là các tổ chức bất hợp pháp, núp bóng xã hội dân sự để chống nhà nước Việt Nam, đi ngược với lợi ích của dân tộc.

Trưa ngày 20/3/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an đã tạm giữ Phạm Minh Hoàng vì bị tố cáo mở lớp học trái pháp luật, lợi dụng giảng dạy kỹ năng mềm để tuyên truyền chống nhà nước. Khi khám xét, trong máy tính của Phạm Minh Hoàng chứa nhiều tài liệu chứng tỏ ông này đang có những hoạt động chống lại chế độ. 

Để phòng ngừa các hoạt động chống nhà nước, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về đối ngoại, ngày 17/5/2017, Chủ tịch nước đã ký quyết định hủy bỏ Quốc tịch Việt Nam đối với Phạm Minh Hoàng.

Với một bảng “thành tích” chống phá Nhà nước Việt Nam có “thâm niên”, thật nực cười khi RSF đề cử Phạm Minh Hoàng cho “Giải thưởng Tự do báo chí năm 2017”.

Với việc làm này, một lần nữa RSF lại cho người ta thấy rằng, đây là một tổ chức trá hình, chuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, các quyền tự do ngôn luận, báo chí để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, cũng như hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối chính phủ ở các nước, trong đó có Việt Nam thông qua việc trao các “giải thưởng”.


                                                                                          Tuệ Minh
Read more…

Ngẫm về lá thư gửi bà Melania Trump của con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Nguyễn Bảo Nguyên và bức thư gửi bà Melania Trump

Một số trang mạng như RFA, VOA tiếng Việt, Sbtn, “Người Việt”, “Đàn chim Việt”… vừa đăng tải bức thư của con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gửi cho Đệ nhất phu nhân Mỹ bà Melania Trump nhờ kêu gọi sự trợ giúp để trả tự do cho người mẹ của mình là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (hiện đang thụ án 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bức thư của bé gái có tên Nguyễn Bảo Nguyên (11 tuổi, con gái của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), có đoạn “Con có đọc trên mạng và biết gia đình bà sẽ tới thăm Việt Nam để dự đại hội APEC”, “Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả vì chính bà cũng đã trao tặng giải thưởng “Phụ nữ can đảm” cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn bà lần nữa”.

Đọc những dòng chữ được viết trong bức thư này, nhiều người sẽ nghĩ rằng, một cô bé còn rất nhỏ tuổi nhưng đã biết thương mẹ, đã biết mẹ “không có tội”, biết đến Đệ nhân phu nhân Mỹ và còn biết cả giải thưởng “Phụ nữ can đảm”… quả là thật xuất sắc so với tuổi của em. Dù mẹ mình có thế nào thì tình cảm mẹ con vẫn không có gì thay thế được. Tôi hiểu điều này và cảm thông với cháu bé.

Tuy nhiên, đọc lá thư được gửi cho phu nhân Tổng thống Mỹ bà Melania Trump tôi lại thấy có rất nhiều điều không nên từ lá thư này. Một cháu bé 11 tuổi liệu đã biết được bà Melania Trump là ai để viết thư xin cầu cứu, đã biết được thế nào là “mẹ cháu không có tội”, đã biết được thế nào là giải thưởng “Phụ nữ can đảm”… Có lẽ sẽ không nhiều đứa trẻ biết được điều này trừ khi được những người lớn “mớm” cho.

Tôi nghĩ rằng, cô bé Nguyễn Bảo Nguyên kia không thể viết ra lá thư này mà chắc chắn sẽ có bàn tay của người lớn. Như vậy, một đứa trẻ như Bảo Nguyên có thể đang bị những người lớn điều chỉnh, hướng lái suy nghĩ của em đi một hướng khác. Điều đó sẽ là rất nguy hiểm cho một đứa trẻ khi nhận thức đang bắt đầu được hình thành.

Thứ nữa, nhìn từ lá thư này, tôi thấy rằng đã có rất nhiều cái sai từ cách giáo dục trẻ, nhất là với cháu Bảo Nguyên.Quả thực rằng, khi mẹ cháu (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) đã làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật thì những người lớn có trách nhiệm giáo dục cháu (chẳng hạn như bà ngoại của cháu - mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) cần phải biết dạy dỗ cháu mình thế nào cho đúng. Đáng lẽ ra, cần phải dạy cháu rằng, mẹ cháu đã sai, đã có những hành vi vi phạm pháp luật, cháu phải biết điều đó để đừng bao giờ lặp lại và hãy sống cho tốt để trở thành một người công dân có ích cho xã hội.

Đằng này họ lại đi dạy cho cháu bé 11 tuổi kia cách tìm kiếm sự trợ giúp mà bản thân nó chẳng hiểu gì về sự trợ giúp này. Họ lại dạy cho nó cách làm theo những cái sai của người mẹ mình. Đó rõ ràng là một điều rất không tốt cho một đứa trẻ 11 tuổi như Bảo Nguyễn. Với cách dạy này, không ai dám chắc rằng cô bé lớn lên sẽ không giống như mẹ của mình.

Tôi không hề trách cứ gì cháu bé này, bởi cháu còn quá nhỏ để biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, nhất là với những cái vượt quá sức của cháu như câu chuyện trên. Tôi trách là trách chính những người thân của cháu, những người lớn đã và đang cố tình lợi dụng cháu vì mục đích riêng của mình.

Bà Melania Trump chắc chắn sẽ không thể giúp được gì cho những lời “thỉnh cầu” của bé Nguyễn Bảo Nguyên, bởi quốc gia nào cũng có luật pháp. Mẹ cháu có tội thì mẹ cháu phải chịu tội. Đó là chuyện không có gì phải bàn cãi nhiều. Để mẹ cháu có thể nhanh về đoàn tụ với gia đình thì điều duy nhất đó chỉ là cải tạo thật tốt, sớm tỉnh ngộ để làm lại từ đầu, trở thành một công dân tốt.

Những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và người thân của cháu cần phải biết việc này, đừng lợi dụng cháu bé vào những mục đích riêng của mình.


                                                                                        Khai Tâm
Read more…

Tây Ban Nha giải tán chính quyền Catalonia sau tuyên bố độc lập

Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và những người ủng hộ

Chỉ ít phút sau khi Nghị viện Catalonia quyết định đơn phương tuyên bố độc lập và khởi động “quy trình lập hiến” về việc tách khỏi Tây Ban Nha với 70 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Thượng viện Tây Ban Nha đã ngay lập tức phê chuẩn kích hoạt Điều 155 trong hiến pháp, tước bỏ quyền lực của chính quyền Catalonia hôm 27/10. Theo đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định cách chức Thủ hiến (Tổng thống) Catalonia Carles Puigdemont, sa thải cảnh sát trưởng Catalonia cùng toàn bộ thành viên cơ quan đối ngoại Catalonia cũng như tùy viên ngoại giao của Catalonia ở Brussels và Madrid. Các bộ của chính phủ trung ương sẽ tiếp quản điều hành chính quyền Catalonia.

Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy cho biết, một cuộc bầu cử mới ở Catalonia sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tới. Ông Rajoy nói trước sóng truyền hình: "Tây Ban Nha đang trải qua một ngày tồi tệ. Chúng tôi tin rằng việc cấp bách hiện giờ là lắng nghe tất cả người dân Catalonia, để họ có thể quyết định tương lai của họ, không ai có thể thay mặt họ hành động vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp".

Việc Thượng viện Tây Ban Nha phê chuẩn việc kích hoạt điều khoản 155 trong hiến pháp, cho phép khôi phục quyền điều hành trực tiếp đối với Catalonia (nói cách khác là tước quyền tự trị của khu vực này) là điều chưa từng có trong tiền lệ, thể hiện động thái hết sức cứng rắn của Chính phủ Tây Ban Nha trong việc ngăn chặn hành động ly khai ở Catalonia.
Nghị viện Catalonia vỗ tay ăn mừng sau tuyên bố độc lập


Trong một diễn biến khác, sáng ngày 28/10, người phát ngôn của Cơ quan công tố Tây Ban Nha cho biết tuần tới sẽ khởi tố Thủ hiến Carles Puigdemont với tội danh nổi loạn. Một tòa án sẽ quyết định có chấp nhận các cáo buộc kể trên đối với ông Carles Puigdemont hay không. Theo luật pháp Tây Ban Nha tội danh nổi loạn có thể bị phạt tù tới 30 năm.

Một số nước châu Âu và trên thế giới, như Pháp, Đức, Mỹ cũng đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố độc lập của chính quyền xứ Catalonia và nói rằng họ ủng hộ các nỗ lực của ông Rajoy bảo toàn sự thống nhất của Tây Ban Nha.

Việc chính quyền Tây Ban Nha tước bỏ quyền lực của chính quyền Catalonia, cách chức Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont, sa thải cảnh sát trưởng Catalonia cùng toàn bộ thành viên cơ quan đối ngoại Catalonia cũng như tùy viên ngoại giao của Catalonia ở Brussels và Madrid là một việc làm cần thiết và quyết đoán nhằm ngăn chặn hành động tuyên bố độc lập tại xứ tự trị này.

Có thể nói, chưa khi nào làn sóng ly khai, tự trị trên thế giới phát triển và leo thang mạnh mẽ như lúc này. Với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc biệt lập, chủ nghĩa dân túy những hành động trên là hết sức nguy hiểm, nó sẽ làm đảo lộn trật tự thế giới, và giết chết kỷ cương phép nước. Cần ngăn chặn những hành động kiểu này nhằm duy trì trật tự của các quốc gia.

                                                                                          Khai Tâm
Read more…

Đốt lò: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái mất chức

Ông Phạm Sỹ Quý

Công cuộc “đốt lò nung lịch sử” của Đảng ta do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động tiếp tục giành thêm được những kết quả quan trọng. Mới đây, thêm một quan chức cấp tỉnh mất chức vì những sai phạm trong “kê khai tài sản”, đó là ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Kết luận số 2681/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với ông Phạm Sỹ Quý -Giám đốc Sở TN&MT như sau:

Về mặt Đảng, kỷ luật cảnh cáo và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT.

Về mặt chính quyền, kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Phạm Sỹ Quý và , điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Văn phòng.
Biệt thự của gia đình ông Quý


Trước đó chiều 23/10, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận ông Phạm Sỹ Quý để vợ là bà Hoàng Thị Huệ chuyển nhượng hơn chục nghìn mét vuông đất. Thời gian này, ông Quý đã là Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ ông Quý liên quan phạm vi, lĩnh vực ông Quý quản lý trực tiếp.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: “Ông Quý đã vi phạm quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, vì theo Luật này thì ông không được để vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp”.

Cũng theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong 3 năm (2014-2016), ông Quý đã không thực hiện đúng quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân. Cụ thể ông không kê khai 9 tỷ đồng và 60 cây vàng vay ngân hàng, bạn bè; kê khai thiếu gần 8.000 m2 đất ở, 27.500 m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên; không kê khai một nhà diện tích xây dựng 600 m2 tại tổ 51, phường Minh Tân, TP Yên Bái đang xây dựng.

Việc kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Phạm Sỹ Quý mới chỉ là bước đầu, việc điều tra những sai phạm của ông Quý vẫn đang được tiếp tục triển khai. Nếu những sai phạm của ông Quý đến mức phải xử lý bằng pháp luật thì phải kiên quyết xử lý thật nghiêm minh để lấy lại niềm tin từ nhân dân. Người dân hy vọng những ông “quan tham” sẽ phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.


                                                                                          Tuệ Minh
Read more…

Nguyễn Công Chính chẳng phải là kẻ phản quốc đó sao?

Nguyễn Công Chính và vợ tại Mỹ

Ngày 24/10/2017, ông Nguyễn Công Chính (mục sư, người từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 11 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” vào năm 2012, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ) và vợ (bà Trần Thị Hồng) đã tham dự một buổi “tường trình” tại Hạ viện Mỹ để “vận động cho tự do tôn giáo của Việt Nam”, nhân dịp Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam.

Tại cái gọi là buổi “tường trình” này, Nguyễn Công Chính đã lộ bộ mặt của một kẻ phản quốc khi kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam quay trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo (CPC). Nguyễn Công Chính đưa ra những cái lập luận, “bằng chứng” về sự “đàn áp tôn giáo” của chính quyền Cộng sản Việt Nam, như việc nhà thờ của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Việt Nam, mà ông là người sáng lập, bị “giật sập” vào năm 2003, 300 cuốn kinh thánh bị tịch thu…

Dựa vào những cái được gọi là lập luận và minh chứng đó, ông Nguyễn Công Chính cùng vợ kêu gọi vận động phái đoàn của Tổng thống Donald Trump lên tiếng về tình trạng “đàn áp tôn giáo” của “nhà cầm quyền Hà Nội”, khi đến Việt Nam tham dự Hội nghị APEC vào trung tuần tháng 11 tới đây và kêu gọi Bộ Ngoại Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại “Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo” (CPC).
Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng,
 tôn giáo cho người dân


Cổ súy cho những luận điệu của Nguyễn Công Chính, Thomas Reese, thành viên “Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ” (USCIRF) lớn tiếng rằng: “Chúng tôi yêu cầu Hành pháp Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC). Chúng tôi cho rằng thật là sai lầm khi đã có quyết định loại Việt Nam ra khỏi danh sách này”.

Có thể nói, hành động và lời kêu gọi của ông mục sư Nguyễn Công Chính và vợ ông ta chẳng khác nào là hành động của những kẻ phản bội Tổ quốc.

Năm 2004, Bộ Ngoại giao Mỹ lần đầu tiên đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tuy nhiên chỉ 01 năm sau đó vì không chứng minh được Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do tôn giáo cho nên Bộ Ngoại giao Mỹ buộc phải đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này.

Kể từ đó đến nay, mặc cho Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong đảm bảo quyền tự do tôn giáo, những kẻ cực đoan trong chính giới Mỹ và những kẻ mang tư tưởng chống phá Việt Nam (trong đó có Nguyễn Công Chính) luôn vận động, kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách này và xem đó là một trong những vấn đề để gây sức ép, gây áp lực với Việt Nam.

Một kẻ từng bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” như Nguyễn Công Chính. Một kẻ ruồng bỏ quê hương đất nước mình để sống lưu vong, tị nạn chính trị như Nguyễn Công Chính đã không biết xấu hổ với đời, với những người dân Việt Nam chân chính lại suốt ngày chỉ đi tìm cách phá hoại. Nguyễn Công Chính mong muốn Mỹ đưa Việt Nam vào CPC để họ dễ dàng trừng phạt, gây sức ép với Việt Nam, hạn chế sự phát triển của đất nước Việt Nam, làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một kẻ như vậy chẳng phải là phản quốc đó sao?


                                                                                          Khai Tâm
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY