Nhìn lại những sai phạm của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ giai đoạn 2011 - 2016

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017
Tags: , , , ,

4 nhận xét:

  1. Có thể nói, những sai phạm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói là những sai phạm, khuyết điểm trên đã xảy ra trong một thời gian dài mới bị phát hiện. Điều này đã và đang đặt ra những vấn đề đối với công tác quản lý cán bộ, quản lý nhà nước.

    Trả lờiXóa
  2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ những sai phạm, khuyết điểm của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ nhiệm kỳ 2011 - 2016, một điều chắc chắn rằng, Đảng ủy Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ nhiệm kỳ 2011 - 2016 và những cá nhân có liên quan như ông Nguyễn Phong Quang, ông Nguyễn Quốc Việt và ông Nguyễn Thanh Hải sẽ phải nhận những hình thức kỷ luật về mặt đảng, sau đó là xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đây rõ ràng là những hành động quyết liệt trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng mà Đảng ta đang phát động mạnh mẽ hiện nay

    Trả lờiXóa
  3. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống có nguồn gốc sâu xa, diễn ra từ nhiều nhiệm kỳ trước. Lẽ tất nhiên sự suy thoái về đạo đức, lối sống trước hết thuộc trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, sự suy thoái còn liên quan đến môi trường kinh tế thị trường, đến thể chế một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền... Vấn đề kiểm soát quyền lực như đồng chí Tổng Bí thư đã nói, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

    Trả lờiXóa