87 tổ chức đảng và 6.098 đảng viên bị thi hành kỷ luật

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017
Tags: , , ,

19 nhận xét:

 1. Có thể nói, so với cùng kỳ năm 2016, số lượng các cuộc kiểm tra của UBKT các cấp tăng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật cũng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy, quyết tâm của Đảng trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật nhằm làm trong sạch các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và nhà nước ngày càng mạnh tay trong việc kỷ luật các đảng viên không làm tròn trách nhiệm, trì trệ và xuống cấp, có như vậy đất nước mới ngày càng vững mạnh được.

  Trả lờiXóa
 3. qua những năm gần đây đã thấy được những điều còn sai lầm và những cán bộ đã vi phạm một cách trâm trọng , để lại hậu quả cho nhân dân cho đảng nhà nước gánh chịu . điều chắc chắn rằng sẽ cần phải có những con người biết vì nhân dân và vì lý tưởng mà thực hiện đúng với chức trách của mình

  Trả lờiXóa
 4. cần phải đưa những con người đại diện cho nhân dân hiểu được rõ trách nhiệm của mình , để mà không có những hành vi sai trái nữa điều đấy cần phải đấy mạnh một cách nghiêm túc và cần phải làm mạnh mẽ để không cho những con người khác có cơ hội làm những điều sai lầm

  Trả lờiXóa
 5. Cũng theo báo cáo của UBKT Trung ương, vi phạm chủ yếu của các đảng viên, tổ chức đảng là vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản.

  Trả lờiXóa
 6. những con số đảng viên và tổ chức đảng bị kỉ luật ngày càng nhiều nếu nhìn vào đó thì thấy một thực trạng đáng buồn về tình trạng của đảng viên hiện nay nhưng nó lại cho thấy, quyết tâm của Đảng trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật nhằm làm trong sạch các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở, đó là việc làm cần thiết giúp giữ vai trò lãnh đạo của đảng cũng như niềm tin của nhân dân từ đó mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Ở nước ta hiện nay, nếu không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và quét sạch những kẻ thoái hóa, biến chất làm biến dạng quyền hạn và công vụ được nhân dân giao phó thì rất dễ nảy nòi một tầng lớp “tham quan ô lại mới” - một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang quyết tâm xây dựng.

  Trả lờiXóa
 8. Có thể thấy, hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta chưa cao là do liều lượng của các biện pháp phòng, chống tham nhũng hiện còn chưa đủ mạnh, chưa nhằm trúng khâu đột phá. Khâu đột phá đó, như quan niệm của tác giả, là cần trừng phạt nghiêm những kẻ tham nhũng, đặc biệt với những kẻ tham nhũng là đảng viên – cán bộ.

  Trả lờiXóa
 9. Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội, không phân biệt trình độ phát triển. Ở Việt Nam, ngay từ những ngày đầu hình thành Nhà nước kiểu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo về tệ nạn tham nhũng, lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức và coi trộm cắp tiền bạc của nhân dân, gây tổn hại kinh tế cho Chính phủ cũng là mật thám, phản quốc. Lịch sử nước ta cho thấy, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng luôn gắn liền với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 10. Có thể nói, so với cùng kỳ năm 2016, số lượng các cuộc kiểm tra của UBKT các cấp tăng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật cũng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy, quyết tâm của Đảng trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật nhằm làm trong sạch các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

  Trả lờiXóa
 11. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bằng các hình thức từ cảnh cáo đến khai trừ; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đề nghị tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức cảnh cáo

  Trả lờiXóa
 12. Như¬ vậy, kinh nghiệm quan trọng hàng đầu là Đảng phải có nhận thức đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ những nguy cơ và thực trạng khuyết điểm, yếu kém của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ có trên cơ sở đánh giá đúng những yếu kém, khuyết điểm này thì Đảng mới có những giải pháp phù hợp để phòng và chống có hiệu quả sự thoái hóa, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Đảng phải kịp thời triển khai đồng bộ những biện pháp, hình thức phù hợp xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, t¬ư tưởng và tổ chức, kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”, lấy “phòng” làm chính. Làm trong sạch đội ngũ đảng viên, không cho tồn tại những con sâu là rầu nồi canh thì mới càng ngày càng củng cố lòng tin vào quần chúng nhần dân được

  Trả lờiXóa
 13. Đảng cần kiên trì, thận trọng, chủ động tích cực và phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong phòng, chống sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con ng¬ười, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ con ngư¬ời. Những thành tích trong thời gian vừa qua trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng nhân dân chúng tôi ghi nh và mong muốn đảng phát huy hơn nữa để xây dựng một đảng thục sự trong sạch

  Trả lờiXóa
 14. Thực tế, Một số cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây đủ thứ phiền hà, khó khăn cho dân, thiếu lễ độ với dân. Có người còn ăn chặn của dân, vòi vĩnh đòi quà cáp, biếu xén. Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một "ông vua con" ở đấy. Thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng. Những hành động đó tuy không phải là phổ biến nhưng rất nghiêm trọng, nó làm tổn thương tình cảm và niềm tin của dân đối với Đảng, và những bước đi cứng rắn lần này cho thấy Đảng đã và đang làm trong sạch mình. Tôi và bao nhiêu người khác ủng hộ cao vân đề này

  Trả lờiXóa
 15. Để đạt được quyết tâm nêu trên, trước hết cần siết chặt kỷ luật Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử đã thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng; Tăng cường kỷ cương pháp luật của nhà nước; Cần phải có chính kiến phản biện, đánh giá, lắng nghe dân để sửa chữa cán bộ của mình; Tăng cường hơn nữa giáo dục trong Đảng và trong hệ thống chính trị vì hiện nay tính đảng, tính chiến đấu trong đảng còn thấp; Chú ý tới tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đảng viên. Đặc biệt, cần làm nghiêm túc, đồng bộ hơn nữa các bước về công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển… thì mới có được đội ngũ cán bộ mà trước hết là cán bộ quản lý các cấp thực sự như mong muốn

  Trả lờiXóa
 16. Cho đến bây giờ có thể nói những người có chức có quyền vẫn vô cảm, xa dân, hống hách với dân… vì vậy, về mặt Đảng cần phải kiên quyết kỷ luật và xử lý nghiêm về pháp luật. Đồng thời cũng cần có một cơ chế tốt hơn nữa về sự giám sát của nhân dân

  Trả lờiXóa
 17. so với cùng kỳ năm 2016, số lượng các cuộc kiểm tra của UBKT các cấp tăng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật cũng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy, quyết tâm của Đảng trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật nhằm làm trong sạch các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

  Trả lờiXóa
 18. Cũng theo báo cáo của UBKT Trung ương, vi phạm chủ yếu của các đảng viên, tổ chức đảng là vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản.

  Trả lờiXóa
 19. Số lượng các cuộc kiểm tra của UBKT các cấp tăng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật cũng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy, quyết tâm của Đảng trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật nhằm làm trong sạch các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

  Trả lờiXóa