Vụ Formosa: Cách mọi chức vụ trước đây đối với ông Võ Kim Cự

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017
Tags: , , , , , ,

17 nhận xét:

 1. đây là việc làm cần thiết của ban cán sự đảng, kỷ luật để nhân dân thấy được tính công minh trong hoạt động lãnh đạo của đảng và cũng là cách để nhân dân lấy lại niềm tin qua sự cố môi trường ảnh hưởng đến người dân thời gian qua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần phải làm sáng tỏ tất cả những vi phạm, lỗi của ai, mức độ sai phạm đến đâu. Kể cả cán bộ đó có về hưu rồi thì cũng phải xử lý đến cùng. Có như thế thì mới lấy lại được lòng tin của nhân dân.

   Xóa
 2. Đảng không bao che và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức mắc sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định xử lý kỷ luật nghiêm khắc và kịp thời trên của Ban Bí thư đã tạo được lòng tin trong quần chúng, cán bộ, đảng viên đối với Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 3. Ngày 21/4 Ban Bí thư đã công bố quyết định kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân để xảy sai phạm liên quan đến sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung hồi tháng 4 năm ngoái. Và điều tra làm rõ những ai sai phạm, liên quan phải chịu sự xử lý của pháp luật, là bài học cho những kẻ khác

  Trả lờiXóa
 4. kết luận kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến sự cố Formosa đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân. Việc Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai và cách mọi chức vụ trước đây của đối với ông Võ Kim Cự cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc xử lý những cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Quyết định cho thấy sự nghiêm khắc của Đảng đối với đảng viên, Ban cán sự đảng có các vi phạm, khuyết điểm.

  Trả lờiXóa
 5. hoan nghênh quyết định và hành động của ban bí thư. Vi phạm của ông VKC là rất nghiêm trọng nhưng không tự giác nhận khuyết điểm, không nghiêm túc và lớn tiếng phủ nhận hết tất cả những sai phạm. Cần tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những cán bộ lợi dụng chức quyền gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây thiệt hại tới cuộc sống của người dân cần được nghiêm trị để làm gương cho người sau

  Trả lờiXóa
 6. Đảng không bao che và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức mắc sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định xử lý kỷ luật nghiêm khắc và kịp thời trên của Ban Bí thư đã tạo được lòng tin trong quần chúng, cán bộ, đảng viên đối với Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 7. kết luận kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến sự cố Formosa đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân. Việc Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai và cách mọi chức vụ trước đây của đối với ông Võ Kim Cự cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc xử lý những cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Quyết định cho thấy sự nghiêm khắc của Đảng đối với đảng viên, Ban cán sự đảng có các vi phạm, khuyết điểm.

  Trả lờiXóa
 8. việc thi hành kỷ luật đối với những người có liên quan đến sự cố môi trường tại miền trung là việc làm hoàn toàn nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước đối với cơ quan chức năng và từ đó tách bạch làm rõ động cơ của các kẻ xấu trong lợi dụng sự việc để kích động nhân dân chống phá chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
 9. Kể từ khi sự cố môi trường biển xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung, dư luận đã đặt ra câu hỏi về sự quản lý của các cấp chính quyền đối với hoạt động của Công ty Formosa, đến việc cấp phép cho Công ty Formosa hoạt động, thẩm định các yếu tố về môi trường… Dư luận cũng đề nghị Đảng và các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những cá nhân vi phạm. Chính vì vậy, quyết định thi hành kỷ luật nghiêm khắc của Ban Bí thư đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận và cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 10. Đảng không bao che và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tổ chức mắc sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định xử lý kỷ luật nghiêm khắc và kịp thời trên của Ban Bí thư đã tạo được lòng tin trong quần chúng, cán bộ, đảng viên đối với Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 11. kết luận kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến sự cố Formosa đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân. Việc Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai và cách mọi chức vụ trước đây của đối với ông Võ Kim Cự cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc xử lý những cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Quyết định cho thấy sự nghiêm khắc của Đảng đối với đảng viên, Ban cán sự đảng có các vi phạm, khuyết điểm.

  Trả lờiXóa
 12. Kể từ khi sự cố môi trường biển xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung, dư luận đã đặt ra câu hỏi về sự quản lý của các cấp chính quyền đối với hoạt động của Công ty Formosa, đến việc cấp phép cho Công ty Formosa hoạt động, thẩm định các yếu tố về môi trường… Dư luận cũng đề nghị Đảng và các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những cá nhân vi phạm. Chính vì vậy, quyết định thi hành kỷ luật nghiêm khắc của Ban Bí thư đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận và cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 13. Việc Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai và cách mọi chức vụ trước đây của đối với ông Võ Kim Cự cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc xử lý những cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

  Trả lờiXóa
 14. Việc Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai và cách mọi chức vụ trước đây của đối với ông Võ Kim Cự cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc xử lý những cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên tôi thực sự vẫn thấy tiếc cho ông Võ Kim Cự, không đúng thời điểm và ông có sự nhiệt huyết thực sự

  Trả lờiXóa
 15. Việc Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai và cách mọi chức vụ trước đây của đối với ông Võ Kim Cự cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc xử lý những cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Làm như vậy rất xứng đáng

  Trả lờiXóa
 16. Hoan nghênh quyết định và hành động của ban bí thư. Vi phạm của ông VKC là rất nghiêm trọng nhưng không tự giác nhận khuyết điểm, không nghiêm túc và lớn tiếng phủ nhận hết tất cả những sai phạm. Cần tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những cán bộ lợi dụng chức quyền gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây thiệt hại tới cuộc sống của người dân cần được nghiêm trị để làm gương cho người sau

  Trả lờiXóa