Sau Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ đến Phạm Thanh Nghiên?

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017
Tags: , , ,

5 nhận xét:

 1. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, hay trước đó là Tạ Phong Tần, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), Nguyễn Quang A… thường được một số cơ quan thuộc chính phủ một số nước, các tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam tìm cách hậu thuẫn thông qua việc trao các giải thưởng về “nhân quyền”, “tự do báo chí”. Một điều dễ dàng nhận thấy rằng, những người này đều là những người vi phạm pháp luật Việt Nam có hệ thống, là thủ lĩnh hoặc tham gia các tổ chức, hội nhóm bất hợp pháp nhằm chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Giờ mới thấy, để giành được các danh hiệu, giải thưởng do Bộ Ngoại Giao Mỹ hoặc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không hề khó. Chỉ cần vi phạm pháp luật của Việt Nam một cách có hệ thống hoặc là thủ lĩnh, không thì chỉ cần tham gia các tổ chức, hội nhóm chống phá nhà nước, chính quyền là có thể lọt vào danh sách ứng viên được nhận giải - những giải thưởng chỉ là danh nghĩa ảo.

  Trả lờiXóa
 3. Lũ rận chủ là những cá nhân đơn lẻ nhưng lại mang dã tâm muốn lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Giữa họ và một số cá nhân, tổ chức nước ngoài có chung mục đích là muốn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam nên họ thường tìm cách liên kết với nhau. Chính bởi vậy, việc trao các giải thưởng này chẳng khác nào là một sự hậu thuẫn, hỗ trợ có chủ đích của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí. Con đường vào trại của Nghiên còi cũng chả còn xa đâu.

  Trả lờiXóa
 4. Họ là những cá nhân đơn lẻ nhưng lại mang dã tâm muốn lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Giữa họ và một số cá nhân, tổ chức nước ngoài có chung mục đích là muốn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam nên họ thường tìm cách liên kết với nhau. Chính bởi vậy, việc trao các giải thưởng này chẳng khác nào là một sự hậu thuẫn, hỗ trợ có chủ đích của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí.

  Trả lờiXóa
 5. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, hay trước đó là Tạ Phong Tần, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), Nguyễn Quang A… thường được một số cơ quan thuộc chính phủ một số nước, các tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam tìm cách hậu thuẫn thông qua việc trao các giải thưởng về “nhân quyền”, “tự do báo chí”. Một điều dễ dàng nhận thấy rằng, những người này đều là những người vi phạm pháp luật Việt Nam có hệ thống, là thủ lĩnh hoặc tham gia các tổ chức, hội nhóm bất hợp pháp nhằm chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa