Vài lời gửi Bộ Ngoại giao Mỹ

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017
Tags: , , ,

30 nhận xét:

 1. Trong nhiều năm qua Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong đảm bảo quyền con người. Các quyền công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, lập hội… đều được đảm bảo. Nhưng Mỹ vẫn với những giọng điệu, lối viết cũ, vẫn lặp đi lặp lại cái luận điệu cho rằng Việt Nam đàn áp nhân quyền. Xem ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cố tình đi ngược lại với tuyên bố chung của hai nước.

  Trả lờiXóa
 2. Dường như Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không đề cập gì tới điều đó. Họ vẫn những giọng điệu, lối viết cũ, vẫn lặp đi lặp lại cái luận điệu cho rằng Việt Nam đàn áp nhân quyền. Xem ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cố tình đi ngược lại với tuyên bố chung của hai nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuy đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, nhưng vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam".

   Xóa
 3. Hiến pháp 2013 ra đời, trong đó có một chương quy định về quyền và nghĩa vụ công dân. Sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, nhiều đạo luật quy định trực tiếp về các quyền con người đã được thông qua hoặc đang được xây dựng, như Luật Báo chí, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật về Hội, Luật Biểu tình, Luật Tiếp cận thông tin… Trên thực tế, các quyền công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, lập hội… đều được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta cần khẳng định rằng, cái gọi là “Phúc trình nhân quyền thế giới năm 2016” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm thô bạo Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc bình đẳng quốc gia trong ứng xử quốc tế. Mỹ không có quyền đi phán xét nhân quyền các nước khác trog khi bản thân là một nước còn nhiều vi phạm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây rõ ràng là một bản phúc trình sai sự thật, không chính xác về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đi ngược lại với tuyên bố chung giữa hai nước, cũng như quan hệ, lợi ích giữa hai quốc gia. Có thể thấy, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua đã từng bước được phát triển, hai bên đã ký nhiều văn bản, tuyên bố chung. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã thường xuyên duy trì các cuộc thăm gặp, tiếp xúc…

   Xóa
 5. Vấn đề nhân quyền ở mỗi quốc gia, không kể hoàn cảnh lịch sử, chế độ chính trị - xã hội, kinh tế và văn hoá đều có những giá trị chung giống nhau, không thể chia cắt và phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời mang tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về chính trị, lịch sử, văn hoá và tôn giáo. Liên hợp quốc tuyên bố: “Tất cả các quyền con người đều mang tính phổ cập, không thể chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan đến nhau. Trong khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hoá và tôn giáo”. Có vẻ như Mỹ đã quên đi điều này

  Trả lờiXóa
 6. Thật nực cười khi mà cộng đồng quốc tế thừa nhận cả hai đặc tính của quyền con người, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại phủ nhận tính đặc thù của quyền con người, đề cao tự do cá nhân, rêu rao học thuyết “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Họ tự vỗ ngực là người bảo vệ nhân quyền, lợi dụng các vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “dân tộc” xuyên tạc, vu cáo các nước khác vi phạm nhân quyền, ngang nhiên can thiệp và công việc nội bộ, đe doạ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia có chủ quyền.

  Trả lờiXóa
 7. Đối với Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ cách mạng dân tộc, dân chủ đến công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Người Việt Nam sẽ để các nước thấy được quyền làm chủ của người dân Việt Nam, chứ không phải là để đánh giá dân chủ qua một đảng hay đa đảng

  Trả lờiXóa
 8. Thực tế những năm qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực để bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của mọi người dân; coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Vì vậy, tình hình nhân quyền tại Việt Nam từng bước có những cải thiện tích cực, bảo đảm sự hài hòa thống nhất giữa các quy định pháp luật Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế. Không ai có thể dập khuôn quy tắc ở quốc gia này vào một quốc gia khác

  Trả lờiXóa
 9. Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người; Việt Nam đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thành lập và hoạt động của Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), xây dựng Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN; Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất; Việt Nam là một trong 6 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn năm 2015; Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng về việc đảm bảo quyền của người dân về ngôn luận, tự do hội họp, tự do internet. Vậy Việt Nam không có nhân quyền ở điểm nào, nhân quyền không liên quan gì đến chế độ nhé, nó nằm ở chỗ người dân có quyền gì

  Trả lờiXóa
 10. Cần khẳng định, không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của Hoa Kỳ hay của một quốc gia nào đó vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền. Mong Hoa Kỳ sẽ tôn trọng những sự khác biệt ở VN, cũng như VN tôn trọng Hoa Kỳ

  Trả lờiXóa
 11. Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như bản “Phúc trình” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuyên tạc. Chế độ dân chủ ở Việt Nam, xét về bản chất, là một thể chế chính trị mà trong đó quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần; phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thông qua Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong thực tiễn.

  Trả lờiXóa
 12. Một bản phúc trình sai sự thật, không chính xác về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đi ngược lại với tuyên bố chung giữa hai nước, cũng như quan hệ, lợi ích giữa hai quốc gia. Có thể thấy, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua đã từng bước được phát triển, hai bên đã ký nhiều văn bản, tuyên bố chung. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã thường xuyên duy trì các cuộc thăm gặp, tiếp xúc… Thế nhưng, nhìn những gì được nêu trong bản phúc trình nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ có thể thấy một điều rằng, dường như Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn không ít định kiến với Việt Nam, nhất là trong vấn đề thực hiện quyền con người.

  Trả lờiXóa
 13. Tư tưởng của mỗi chế độ là khác nhau, vậy mà Bộ Ngoại giao Mỹ lại chỉ dùng lôí suy nghĩ theo chế độ mà mình lựa chọn để áp vào suy nghĩ của một chế độ hoàn toàn khác và họ nghĩ là họ đúng với suy nghĩ ấy? Vì sao ư? Dân quyền của một nước cộng sản sẽ khác với một nước dân chủ, đừng chỉ nghĩ mình là kẻ mạnh thì mình lúc nào cũng đúng.

  Trả lờiXóa
 14. "Bản phúc trình nhân quyền" của một nước dân chủ cũng thật "dân chủ" không kém. Họ bảo Việt Nam độc tài cai trị vì chỉ có 1 đảng lãnh đạo duy nhất, còn họ là đa đảng nên họ mới có chuyện các tôn giáo đấu tranh rồi nạn phân biệt chủng tộc đấy ạ. Họ bảo Việt Nam không tôn trọng quyền tự do ngôn luận thông qua việc bắt giữ những kẻ "tự do" phát biểu ngông cuồng, lôi kéo người dân chống phá Đảng??? Vậy những người tuyên truyền nói xấu đất nước họ thì chắc sẽ được "tự do ngôn luận" hay sẽ còn được xử lý "nhanh, gọn, lẹ" ạ? Thật nực cười.

  Trả lờiXóa
 15. Không biết đến bao giờ Bộ Ngoại giao Mỹ mới có thể sáng suốt để đưa ra được một "Bản phúc trình nhân quyền" một cách chính xác và công tâm hơn. Đất nước Việt Nam có 1 đảng thì sẽ không có phe phái chống phá nhau để vùi dập nhau, sẽ không có nạn phân biệt chủng tộc như các vậy, vậy thôi. Mỗi người dân VN đều có quyền bầu cử, quyền tự do ngôn luận để phát biểu ý kiến, góp ý những thứ chính quyền làm chưa tốt, chứ tất nhiên chống phá là phải bị xử lý, chả ai lại để cho đất nước loạn lạc, ai thích xuyên tạc như nào cũng được, đó là điều dễ hiểu. Chả hiểu nhân quyền họ nói đến ở đây là đòi hỏi đến mức nào nữa.

  Trả lờiXóa
 16. việt nam là một trong những quốc gia trên thế giới đẩy mạnh việc soạn thảo và đưa luật đi vào thực tế đời sống nhiều đạo luật quy định trực tiếp về các quyền con người đã được thông qua hoặc đang được xây dựng, như Luật Báo chí, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật về Hội, Luật Biểu tình, Luật Tiếp cận thông tin… do đó việc bộ ngoại giao mỹ đưa ra quan điểm đó là hoàn toàn trái với những thực tế đang diễn ra.

  Trả lờiXóa
 17. đến bao giờ bộ ngoại giao mỹ mới nhìn thấy sự thật đây chứ, những việc làm hiện nay của một số kẻ cổ súy cho dân chủ nhân quyền hoàn toàn ko được thừa nhận ở việt nam thì vì sao mỹ lại cứ cố tình cổ súy cho họ để họ vi phạm pháp luật việt nam.

  Trả lờiXóa
 18. thật quá quắt mà những con người đấy có hiểu gì về nhân quyền đâu mà đòi đánh giá chứ , mất dân chủ nhân quyền chính là là những con người đấy làm sao để mà thấy được những điều nhân quyền của một quốc gia phân biệt chủng tộc như thế , nói gì thì nói sẽ không một nước nào chấp nhận đâu

  Trả lờiXóa
 19. bộ ngoại giao mĩ đang làm những việc mà các nước không cần bởi vì so với các nước thì dựa vào chính quan điểm của một quốc gia phát triển do sự ăn theo chiến tranh tới giờ như thế thì không thể coi là một quan niệm tốt đẹp được và phải chăng chỉ nhằm vào nước việt nam thôi

  Trả lờiXóa
 20. Lấy ý kiến hay điều tra xã hội học hay là làm gì đó thì cũng cần những con số khách quan chứ không theo kiểu bậy bạ mà mấy ông dân chủ Việt Nam gửi được mà ngoại trường Mỹ lại can thiệp quá đáng

  Trả lờiXóa
 21. Rõ ràng đây lại là một cáo buộc hoàn toàn phi lý khác. Việt Nam hoàn toàn không có chuyện cấm đoán về các quyền chính trị của người dân. Tại Việt Nam người dân có quyền bầu cử, ứng cử, có quyền thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, qua đó có quyền lựa chọn chính quyền đại diện cho mình. Bộ ngoại giao Mỹ lên án Việt Nam ở điểm này nhưng thử hỏi ngay chính tại nước Mỹ thì người dân đã thực sự có quyền dân chủ trong chính trị chưa. Người dân có thực sự được trực tiếp bầu ra vị tổng thống của mình hay chỉ một nhóm đại cử tri là có quyền định đoạt vị nào là tổng thống. Nếu nước Mỹ là dân chủ, tại sao dân Mỹ lại phản đối ông Trump, một vị tổng thống được bầu ra đầy tai tiếng, tại sao bà Clinton phải ngậm đắng nuốt cay khi giành được nhiều phiếu hơn mà vẫn thua.

  Trả lờiXóa
 22. Đây là lần thứ bao nhiêu tổ chức mang cái tên có vẻ mĩ miều: "Ân xá quốc tế" đánh giá về vấn đề dân chủ và nhân quyền của Việt Nam? Và là lần thứ bao nhiêu bọn chúng vinh danh những kẻ phản động bán nước? Mang tiếng đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền, nhưng lại không hề tôn trọng quyền tự quyết của mỗi nước rồi lại đi cổ súy cho những kẻ vi phạm pháp luật. có quá nhiều vấn đề từ cái gọi là báo cáo phúc trình nhân quyền Việt Nam của Bộ ngoại giao Mỹ. bản báo cáo phúc trình lại là những đánh giá sai lệch, phiến diện về tình hình nhân quyền Việt Nam. Toát lên trong báo cáo phúc trình vẫn là một luận điệu cũ rích từ bao nhiêu năm qua: Việt Nam vi phạm nhân quyền

  Trả lờiXóa
 23. Từ trước đến nay cái tổ chức này vẫn giở cái giọng dân chủ nhân quyền ra để can thiệp vào VN mà, chủ yếu toàn là bảo kê bọn rận chủ. Những tổ chức tự xưng bảo vệ nhân quyền của thế giới đánh giá về tình hình nhân quyền các nước hàng năm mà không sống trên đất nước đó, không hiểu về xã hội, con người của đất nước đó, thậm chí còn chưa đặt chân đến một lần thì thử hỏi kết quả đánh giá đó có đáng tin cậy hay không?

  Trả lờiXóa
 24. Mỹ là nước thường xuyên có những đánh giá thiếu khách quan, trung thực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, thật nực nười vì chính Mỹ mới là kẻ phải bị thế giới lên án vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Chúng ta còn nhớ sự kiện, bức màn bí mật của nhà tù Goan-ta-na-mô được hé lộ, đã tạo ra một sự phẫn nộ của hàng triệu người không chỉ ở nước Mỹ mà còn ở trên toàn thế giới. Nhà tù này được Chính phủ Mỹ đưa vào hoạt động từ năm 2002, là nơi giam giữ, thẩm vấn những nghi can khủng bố nhằm vào nước Mỹ, họ bị giam giữ và tra tấn với những thủ đoạn dã man như thời Trung cổ

  Trả lờiXóa
 25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 26. Ân xá quốc tế được lập ra với mục tiêu là nhằm “thúc đẩy tất cả quyền con người”. uy nhiên, những hoạt động của tổ chức này trên thực tế thời gian qua lại cho thấy nó hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu của chính họ. Việc tổ chức này tiếp tục có những hành động xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo Việt Nam tiếp tục thể hiện cái nhìn thiếu thiện chí, định kiến của tổ chức này với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 27. bản báo cáo nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (dài 33 trang), vẫn sử dụng những từ ngữ, lời lẽ thiếu khách quan, mang nặng tính định kiến và quy kết khi cho rằng, chính quyền Việt Nam “giới hạn nghiêm trọng quyền tự do chính trị của người dân, đặc biệt quyền thay đổi chính quyền bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng.”

  Trả lờiXóa
 28. Là một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

  Trả lờiXóa