Đơn giản thôi: Không đảm bảo thì không được xuất bản

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017
Tags: , , , , ,

3 nhận xét:

  1. Mọi thứ đều phải được xây dựng trên nền tảng của một xã hội và phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử của đất nước và văn chương không thể nằm ngoài điều đó. Chính bởi vậy, những tác phẩm không đảm bảo, không phù hợp sẽ không được xuất bản thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Việc nhà văn Đỗ Hoàng Diệu ngầm so sánh rằng, việc “phân định văn chương” ở Việt Nam là “độc đáo” thì xin nói rằng, mỗi quốc gia đều có những nét riêng, không ai giống ai. Văn chương hay rộng hơn nữa là văn hóa, văn nghệ phải góp phần phục vụ cho công cuộc xây dựng, kiến thiết, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần tuyên truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp. Bởi vậy, nó cần phải được quản lý, không thể tự do một cách tuyệt đối, ngoài khuôn khổ. Mọi thứ đều phải được xây dựng trên nền tảng của một xã hội và phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử của đất nước và văn chương không thể nằm ngoài điều đó. Chính bởi vậy, những tác phẩm không đảm bảo, không phù hợp sẽ không được xuất bản thôi.

    Trả lờiXóa
  3. tại sao lại cứ phải nhắm vào đảng mới là chuyện chứ , nếu như chính những ca khúc đấy không còn phù hợp nữa thì điều đương nhiên là không được công nhận nữa , và có những con người không biết những điều và giá trị nào tốt đẹp mà lại nói những điều bẻ lái như thế chẳng phải là con người đã hướng những cái điều tốt đẹp đi xa khỏi cuộc sông này

    Trả lờiXóa