Báo chí phải “phò chính trừ tà”

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017
Tags: , , , , ,

12 nhận xét:

 1. Báo chí ở Việt Nam đăng những tin chỉ để lấy view mà không quan tâm đến tư cách đạo đức của nhà báo đó là phải chính xác và hợp pháp. Trong năm 2016 đã xảy ra rất nhiều sự việc và làm cho lòng tin của người dân với báo chí xuống rất thấp nếu không chỉnh đốn thì sẽ chẳng còn chỗ đứng của báo chí trong lòng quần chúng nhân dân nữa.

  Trả lờiXóa
 2. Báo chí bây giờ rất nhiều bộ phận vô tâm đăng bài mà ko đúng sự thật. trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin đang phát triển mạnh thì cần quản lí báo trí điện tử tốt hơn nhằm ko gây ra hâu quả xấu về nhận thức cho người dân. Hơn nữa cần thanh lọc nội bộ lần này phạt cho thật nặng để mà rút kinh nghiệm tránh để chúng tiếp tục ngựa quen đường cũ gây ra hậu quả vô cùng nặng nề.

  Trả lờiXóa
 3. Với những bài có tính trái với sự thật mà có hình thức câu like thì cứ phải xử lý thật nặng để đủ tính răn đe đối với những tờ bào đấy. không lúc nào lên đọc cũng thấy có những trang báo không đúng sự thật, cần phải xử lý để bỏ những con sâu ra khỏi nồi canh tránh để những phần tử đó làm cả giới báo chí đi xuống rồi dần dần mất đi giá trị của mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong mọi xã hội, báo chí luôn có một vai trò đặc biệt, báo chí giúp phát hiện và đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, nhưng báo chí cũng có vai trò rất to lớn trong việc tuyên truyền những cái tốt, phê phán, lên án cái xấu, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Báo chí Việt Nam trong những năm qua đã và đang thể hiện vai trò tiên phong của mình trên mặt trận tư tưởng.

   Xóa
 4. Thực tế những năm qua, báo chí có những bước phát triển và đóng góp đáng kể trong việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển dân chủ XHCN và bản sắc văn hóa dân tộc. Song, bên cạnh đó, hoạt động của báo chí cũng còn nhiều bất cập. Hiện tượng báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, xa rời nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, chạy theo thị hiếu tầm thường vì lợi nhuận khá phổ biến. Một số cơ quan báo chí đăng, phát các thông tin nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm phương hại đến lợi ích đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Trong tình hình hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam cần giữ vững và phát huy hơn nữa bản chất cách mạng, là công cụ tư tưởng, văn hóa của Đảng, là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Báo chí hoạt động theo định hướng của Đảng, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta; phát huy tính tiên phong của báo chí trong việc tập hợp, đoàn kết, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
 6. Báo chí phải là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh; xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới; góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 7. Trách nhiệm xã hội là một yêu cầu cơ bản, hàng đầu của báo chí. Ở nước ta, Đảng Cộng sản là đại diện duy nhất hợp pháp cho quyền lợi của nhân dân; do vậy, việc báo chí được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, phục vụ cho đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, đồng thời cũng đồng nghĩa với việc thể hiện cao nhất, đầy đủ nhất trách nhiệm xã hội của báo chí. Sự xa rời hoặc đi ngược lại xu hướng đó dù với danh nghĩa gì, cũng làm cản trở tới sự phát triển, tiến bộ của đất nước, tổn hại tới lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. Nếu trong xã hội tư bản, báo chí tư sản phải bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, thì ở nước ta, báo chí phải đấu tranh kiên quyết với các tư tưởng thù địch, phản động, đi ngược lại lợi ích của giai cấp vô sản và nhân dân lao động. Tính Đảng trong báo chí ở nước ta được thể hiện trong mối quan hệ giữa báo chí với chính trị. Đó là sự gắn bó của báo chí với đường lối chính trị và tổ chức của Đảng. Báo chí phải trung thành và thể hiện đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, phát triển đất nước theo hướng: “Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”... Như vậy, báo chí nước ta đang đi đúng hướng, đang thực hiện đúng chức năng của mình, chứ đâu có bị “hạn chế’ hay bị “đàn áp”, như một số người thiếu thiện chí cố tình xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 9. cần phải nhận thức được rõ những điều này và những cán bộ công chức trong các khối cơ quan nhà nước cần phải nhận thức đúng đắn điều này và cần phải có những cơ quan chuyên trách và cùng với nhân dân phát hiện tố cáo những hành vì của một số cán bộ suy thoái đạo đức này

  Trả lờiXóa
 10. Từ sự việc trên có thể thấy rằng, mạng Internet có thể cung cấp thông tin nhanh chóng cho mọi người nhưng việc xác định mức độ tin cậy của nguồn thông tin là hết sức quan trọng. Nhiều người bị ám thị bởi tiêu đề hoặc hình ảnh của bài đăng mà chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, quá trình của sự việc đã vộ vàng đưa ra những bình luận, đánh giá, chia sẻ gây hiểu lầm một cách tai hại.

  Trả lờiXóa
 11. Vậy các bác ơi cho em hỏi giờ thì mình nên ăn nước mắm gì ?
  nước mắm công nghiệp, nước mắm truyền thống hay không ăn nước mắm luôn?

  Trả lờiXóa