Về chuyện ông Tập Cận Bình trở thành “lãnh đạo hạt nhân” của Trung Quốc

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016
Tags: , , ,

3 nhận xét:

  1. Ông Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiến dịch chống tham nhũng của ông sẽ chưa dừng lại. Đặc biệt hơn, “giấc mộng Trung Hoa” và tham vọng bành trướng, bá quyền, bá chủ Biển Đông của ông sẽ còn được thực hiện quyết liệt hơn. Đó cũng là điều đang và sẽ đặt ra những thách thức đối với công tác bảo vệ chủ quyền của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta thấy rất nhiều vấn đề để nói về việc ông Tập Cận Bình trở thành “lãnh đạo hạt nhân” của Trung Quốc, nhưng có một điều có thể thấy được rằng, hiện tại và trong những năm tiếp theo, quyền lực ở Trung Quốc vẫn tập trung tuyệt đối ở ông Tập Cận Bình giống như những gì ông Đặng Tiểu Bình đã làm trước đây.

    Trả lờiXóa
  3. Chính sách lãnh đạo và phong cách của ông Tập Cận Bình mang một phong thái đặc Trung Hoa, mà thấy ở mỗi đời lãnh đạo cứ hao hao giống nhau. Đó là truyền thống tham trị của những con người này

    Trả lờiXóa