Trần Thủ Độ không cất nhắc anh trai và câu chuyện loạt lãnh đạo mang họ Bí thư tỉnh

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016
Tags: , , , ,

10 nhận xét:

 1. giờ đây nhiều cán bộ các tỉnh cứ có quyền hành trong tay là bổ nhiệm người nhà vào, nhưng điều này cũng có nơi có lúc chứ không phải tất cả, chắc chắn với quyết tâm của thủ tướng thì chúng ta có quyền hi vọng.

  Trả lờiXóa
 2. cất nhắc cán bộ giỏi không chỉ có lợi cho công việc mà quan trọng đó là cách để điều hành đất nước ổn định, phát triển hơn, hơn nữa với cách quản lý cán bộ như hiện nay thì đang còn nhiều vấn đề mà thủ tướng phải giải quyết nữa.

  Trả lờiXóa
 3. Nhân danh công lý16:34 19 tháng 9, 2016

  Chọn người tài hay chọn người nhà chưa bao giờ nhận được ít sự quan tâm, nhưng có một thực tế để chúng ta thấy là, một đất nước muốn phát triển, muốn đi lên thì chỉ có thể chọn người tài chứ không thể chọn người nhà.

  Trả lờiXóa
 4. Đây là người ta nói ăn xem nồi ngồi xem hướng, đời nào một gia đình mà cả họ làm quan, tâm lý ở đâu cũng vậy thôi, phải thời đại vua chúa đâu, phải cào bằng hết, ai chẳng muốn có chút quyền lợi, tham quá tham quá, kể cá có năng lực cũng không nên

  Trả lờiXóa
 5. Thằng này cũng ngu, làm như thế người ta không chửi cho mới lạ, người ta có thể chấp nhận cả nhà làm giáo sư nhưng chẳng ai chấp nhận cả nhà làm quan lớn, bởi vi sao, nó liên quan đến lợi ích, ai cũng hiểu làm quan có lợi nên mới tranh nhau làm quan

  Trả lờiXóa
 6. Thực ra thì đây cũng tư tưởng người mình thôi, chủ yếu người châu á, ở các nước khác có năng lực làm tuốt, nhưng để chứng minh năng lực trong trưởng hợp này quá khó, bởi nếu tỉnh này có những bước phát triển vượt bậc thì không ai nói gì, nhưng bình bình thì có chuyện đây

  Trả lờiXóa
 7. Nói thì nói người ta vậy thôi, trâu buộc gét trâu ăn, giờ đến lượt thằng nào lên rồi nó cũng xin cho con cái cháu chắt vào làm chỗ nào đó, thế mới có câu nói một người làm quan cả họ được nhờ, người Việt Nam là vậy rồi chứ đừng nói mỗi ai

  Trả lờiXóa
 8. Cổ nhân có kinh nghiệm để lại rồi, người ta đúc rút rồi không lo chịu học, giờ người trong nhà có tốt người ta cũng không thể chấp nhận đâu, haiza, đây cũng là bài học cho những người sau, có ưu tiên con cháu thì cũng phải nhìn trước nhìn sau

  Trả lờiXóa
 9. Người tài cần được trọng dụng, bất kể đó là người nhà hay không phải người nhà, nhưng cũng không phải cứ cất nhắc người nhà là cho rằng nó là sai, là thiên vị, nếu như người được cất nhắc có năng lực thực sự thì cũng không có gì đáng nói cả.

  Trả lờiXóa
 10. Chúng ta nên chọn người tài hay chọn người nhà chưa bao giờ nhận được ít sự quan tâm, nhưng có một thực tế để chúng ta thấy là, một đất nước muốn phát triển, muốn đi lên thì chỉ có thể chọn người tài chứ không thể chọn người nhà.

  Trả lờiXóa