Tại sao lại không like cho những hình ảnh này?

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Những hình ảnh đẹp như vậy thự sự là không hề ít luôn. Chúng ta sẽ còn bắt gặp nhiều hơn nữa hình ảnh chú chiến sĩ tham gia vào những công việc để giúp dân. Nhưng bọn phá hoại lại không nhìn ra điều đó

    Trả lờiXóa
  2. Toàn là những hình ảnh đẹp thì không thấy like, không thấy chia sẻ, không thấy báo chí vào cuộc mà ca ngợi đi. Sao toàn đi dòm ngó rồi bới móc mấy vấn đề vớ vẩn đó vậy

    Trả lờiXóa
  3. Đây là những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam, qua đây chúng ta cũng thấy rằng một số người nhỏ có những hành vi không tốt đã làm ảnh hưởng tới cả một tập thể, cả một bộ phận chính vì thế chúng ta không thể đánh giá tập thể xấu qua 1 hành vi xấu của 1 cá nhân được.

    Trả lờiXóa