Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 06/01/1946 – Mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016
Tags: ,

34 nhận xét:

 1. Sau 70 năm. Ngày đâu tiên mà không phân biệt già trẻ, gái trai cùng nhau đi tổng tuyển cử. Cái ngày mà Nhân dân chúng ta từ Nô lệ trở thành Công dân của một Nhà nước có độc lập., tự do, được thực hiện các quyền công dân cở bản là đi bầu cử. Quá khứ oanh liệt của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 2. Vượt lên muôn vàn khó khăn của thù trong, giặc ngoài với những âm mưu đen tối của các thế lực phản động định tiêu diệt cách mạng Việt Nam, cũng như giặc đói, giặc dốt...là di chứng của chế độ thực dân đế quốc để lại, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đã được tổ chức thành công, một cuộc bầu cử thật sự tự do, thật sự dân chủ, là mốc son lịch sử của thể chế dân chủ ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Từ trước đến nay, thật hiếm có cuộc bầu cử nào lại diễn ra như cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 ở nước ta. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã thành công trên phạm vi cả nước, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của bọn phản động ở phía Bắc và cuộc xâm lăng tàn bạo của thực dân Pháp ở phía Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 thực sự tự do, thực sự dân chủ, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân quyết tâm bảo vệ nền độc lập và xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ cộng hòa

  Trả lờiXóa
 5. Ngày 06/01/1946 tổng tuyển cử bầu Quốc Hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm phong kiến và trăm năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân, nhân dân Việt Nam đã bầu chọn ra những người đại diện cho mình và lãnh đạo đất nước mình.Quốc hội khóa 1 họp phiên đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 2-3-1946 với khẩu hiệu xuyên suốt : KHÁNG CHIẾN - KIẾN QUỐC khẳng định quyền độc lập tự chủ của dân tộc trong hiến pháp và quyết tâm xây dựng vừa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước

  Trả lờiXóa
 6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 7. Tôi thấy rằng nhờ cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã biết đến thế nào là công dân của một nước độc lập, biết đến thế nào là "quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc", cho nên, khi thực dan Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, chúng đã hoàn toàn bất ngờ trước một dân tộc Việt Nam hoàn toàn khác. Ngày từ đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã thể hiện được một nền dân chủ tiến bộ so với thời đại, hiếm có một quốc gia nào đứng trên bờ vực chiến tranh sống còn có thể làm được một điều tuyệt vời như vậy. Đây là mốc son chói lọi của dân tộc và đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 9. Thành công vang dội của cách mạng tháng 8, nhân dân đã giành được độc lập cho dân tộc, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ấy đã đánh dấu 1 móc son chói lọi trong lịch sử nước ta, mở ra thời kì độc lập và phát triển đất nước. Và đây cũng là thắng lợi vẻ vang nhất của nhân dân việt nam, xứng đáng với những mất mát, hi sinh mà dân tộc ta đã mất đi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 70 năm , một khoảng thời gian không hề nhỏ nhưng chính nó là tiền đề đầu tiên để xây dựng nên một đất nước Việt Nam như ngày hôm nay với chế độ chính trị, bộ máy nhà nước hoàn thiện bảo đảm hướng tới dân chủ công bằng và văn minh của nhân loại.

  Trả lờiXóa
 10. 70 năm trước đây đất nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập đánh dấu một mốc son quan trọng, 1 nhà nước của dân do dân và vì dân, người dân thực sự được thể hiện quyền làm chủ của mình. Nhờ có cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của đất nước đó, nhân dân Việt Nam ta đã có một chính phủ thực sự của dân, vì dân, lãnh đạo đất nước đấu tranh đánh thắng giặc ngoại xâm. Những tháng ngày lịch sử không bao giờ quên,ngày này năm xưa chúng ta đã có một cuộc tổng tuyển cử hết sức thành công thể hiện dân tộc ta là một dân tộc hòa bình,đất nước ta là một đất nước hòa bình

  Trả lờiXóa
 11. Một ngày kỉ niệm đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho đất nước Việt Nam. Ngày này chắc không ai có thể quên được, đó là một ngày mà trọng đại hơn bao ngày khác, ngày mà toàn thể nhân dân Việt Nâm được thể hiện quyền công dân của mình. 70 năm làm nên lịch sử của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu không có cuộc bầu cử đầy khó khăn đó, chúng ta đã không lập nên được một chính phủ của người dân Việt Nam, một chính phủ độc lập, tự cường.

  Trả lờiXóa
 12. 70 năm kể từ ngày kỳ tổng bầu cử đầu tiên của nước ta, ĐCS đã không ngừng lớn mạnh và đưa đất nước ta vươn ra tầm khu vực và thế giới. Nhớ về lịch sử để cho con cháu giờ đây thấy được tinh thần bất diệt của ông cha ta thời kỳ chiến tranh khó khăn thế nào nhưng vẫn kiên cường quyết tâm bảo vệ nền độc lập. Chúng ta đã thực sự có đủ khả năng để tự quyết định vận mệnh lịch sử của nước mình dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước !

  Trả lờiXóa
 13. Công việc Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện giặc ngoài thù trong, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa phải giải quyết những nhiệm vụ rất cấp bách hằng ngày đặt ra, vừa thực hiện sách lược tạm thời hoà hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc, đồng thời lại vừa phải đấu tranh để chống lại những hành động phá hoại điên cuồng của chúng.

  Trả lờiXóa
 14. Đã tròn 70 năm sau Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước, năm 2016, toàn dân tộc Việt Nam cũng đang đón chào sự kiện chính trị quan trọng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5/2016. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhưng tác giả tin chắc rằng, với niềm tin sắt son của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, nhân dân ta chắc chắn sẽ bầu ra được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội khóa XIV.

  Trả lờiXóa
 15. lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam được cầm lá phiếu trên tay, tự bầu ra những đại biểu mà mình tín nhiệm. Điều này thể hiện sự tự do, nhân quyền, dân chủ của Nhà nước ta. Việc này không bao giờ có được dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.
  Ngày nay, Đảng ta đang từng bước lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 16. Hiến pháp năm 1946 và các hiến pháp tiếp theo đã luôn khẳng định quyền bầu cử, ứng cử của công dân và khẳng định những nguyên tắc cơ bản trong bầu cử: đó là quyền bầu cử, ứng cử của công dân không phân biệt trai, gái, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo; bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín…

  Trả lờiXóa
 17. Ông bà tôi thường kể lại về cái ngày đó: một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Mỗi công dân Việt Nam được cầm trên tay lá phiếu với niềm hân hoan hạnh phúc vì mỗi người dân biết họ đã có được tự do, có quyền được làm chủ vận mệnh của đất nước, vận mệnh của bản thân. Giờ chúng cháu đã sống cuộc sống ấm no nhưng chũng cháu vẫn không bao giờ quên những gì mà những người đi trước, chế độ đã dựng xây cho chúng cháu.

  Trả lờiXóa
 18. Khi cầm trên tay lá phiếu được tự tay mình viết, tự tay mình bỏ vào thùng phiếu thì mới hiểu được niềm vui khó tả, niềm vui của sự tự hào, niềm vui của sự xúc động. Giờ đọc lại bài viết này mới thấy để đòi được tự do, dân chủ, thoát khỏi ách nô lệ, không phải là một điều dễ dàng, mà nhờ cả một thời gian trường kì, nhờ Đảng, nhờ khối đại đoàn kết toàn dân chúng ta mới có được những ngày như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 19. đây là lần đầu tiên nhân dân ta được cầm những lá phiếu để bầu những người mà mình tín nhiệm nhất, đó là cái đổi mới từ chế độ mới đã phát huy dân chủ cho nhân dân, thế mà những tay dân chủ dởm giờ cứ nói láo này nọ, thật là quá đáng.

  Trả lờiXóa
 20. những tay dân chủ dởm bây giờ học lịch sử ngu quá nên mới cố tình xuyên tạc về vấn đề này, chúng không biết rằng nhân dân ta đã đấu tranh khổ sở như thế nào mới được cầm trên tay lá phiếu như thế, cả sự hi sinh để đươc như thế chứ đâu rảnh rỗi như bọn dân chủ dởm.

  Trả lờiXóa
 21. Có thể nói đây là lần đầu tiên nhân dân ta được tự tay quyết định vận mệnh của mình, quyết định sự tồn vong của đất nước mình đang sông, sau bao nhiêu năm làm nô lệ, làm thân trâu ngựa cho loài chó dê, từ ngày đó nhân dân ta chỉ làm để phcuj vụ cho chính bản thân mình chứ không phải là ai khác

  Trả lờiXóa
 22. Còn nhớ câu thơ gì nhỉ, à rủ bùn đứng dậy sáng lào, mặc dù không đươc chứng kiến tận mắt cảnh đó nhưng vẫn thấy rất đỗi tự hào, ngày mà nhân dân Việt Nam chìm trong nước mắt, nước mắt couar sự hạnh phúc, hạnh phúc khi hưởng trọn hai tiếng tự do

  Trả lờiXóa
 23. giá trị của độc lập, của tự do không bị phụ thuộc nước ngoài. Giờ nhiều thằng được sinh ra trong thời bình, chưa một lần bị tù đày dam hãm, chưa một lần cầm súng đứng lên bảo vệ đất nước thậm chí chẳng góp công sức gì cho sự phát triển chung của đất nước, và đến bản thân còn chẳng tự lo được, trở thành gánh nặng của xh

  Trả lờiXóa
 24. thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã minh chứng cho sức mạnh của nhân dân, của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, đầy bản lĩnh và hết sức sáng suốt của Đảng và Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó là bài học lịch sử quý báu vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn cho cách mạng Việt Nam. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ của kiếp tôi đòi đã trở thành "chủ nhân" một nước tự do độc lập

  Trả lờiXóa
 25. Cuộc tuyển cử lần đầu ngày 6-1-1946, trung bình là 82 phần trǎm cử tri đã tham gia. Lúc đó có đại biểu của báo ngoại quốc đến xem. Trưởng ban Thường trực Quốc hội là một vị nho học lão thành, trước đã làm quan đến bực đại thần; Phó Trưởng ban là một vị linh mục và một vị đảng viên của Đảng Dân chủ. Chính phủ Việt Nam gồm có đại biểu các Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Việt Minh, Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội, Quốc dân đảng và nhiều vị không có đảng phái nào.

  Trả lờiXóa
 26. Tổng tuyển cử là cuộc đấu tranh chính trị tiếp diễn, quyết liệt của cách mạng Việt Nam sau khi giành được độc lập từ tay thực dân đế quốc, là việc khẳng định tính pháp lý của Nhà nước thực sự độc lập với thế giới, là quyền tự quyết của một dân tộc độc lập. Và cũng chính là thành quả đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, hy sinh của bao thế hệ mới có được. Vì vậy, tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là yêu cầu của tình thế cách mạng mà còn là mệnh lệnh của trái tim hàng triệu triệu người dân Việt Nam, là sự khởi đầu mạnh mẽ của phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

  Trả lờiXóa
 27. Ngày đánh dấu nhân quyền, tự do và giải phóng của chúng ta. Hồi đó nội tôi vẫn là một thanh niên trẻ đánh Pháp. Lần đầu nội cầm tờ phiếu đi bầu cử. Vậy mà giờ nội đã gần trăm

  Trả lờiXóa
 28. Tổng tuyển cử đầu tiên đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc nước nhà và vận mệnh chính trị của nhân dân dân tộc VN chúng ta. Từ chế độ bị phụ thuộc và nô lệ chúng ta đã rũ bỏ tất cả dưới ánh sáng lãnh đạo của ĐCSVN để giành lấy quyền làm chủ vận mệnh và cuộc đời mình. Chừng đó đến nay chúng ta cảm nhận và thấy được rằng độc lập tự do là điều quý giá và không gì có thể đánh đổi được. Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp diễn ra và chúng ta lại được sống lại những kí ức hào hùng và tươi đẹp về nhưng ngày lịch sử trọng đại ấy.

  Trả lờiXóa
 29. giờ đây các thế lực xấu đang cố tình bôi lem lịch sử của việt nam mình, do đó những bạn trẻ trong dân tộc mình phải có cách nhìn nhận và cách truyền đạt lịch sử để những thế hệ sau biết đến lịch sử của việt nam mà truyền cho con cháu.

  Trả lờiXóa
 30. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã minh chứng cho sức mạnh của nhân dân, của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, đầy bản lĩnh và hết sức sáng suốt của Đảng và Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó là bài học lịch sử quý báu vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn cho cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 31. Cuộc tổng tuyển cử ngày 6.1.1946 là một cuộc tổng tuyển cử lịch sử, lần đâu tiên nhân dân lao động ta được thể hiện quyền làm chủ của mình, họ đi bầu ra những người đại diện cho mình trong chính quyền của nhà nước của dân, do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 32. Ngày 6/1/1946 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử Vịệt Nam, mở ra cho dân tộc một bầu trời tự do mới với quyền làm chủ của riêng mình nhằm thể hiện lợi ích của nhân dân lao động. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng luôn đặt lên trên lợi ích của nhân dân, chăm lo cho đời sống của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 33. Chỉ cần một ngày cũng đã quyết định được vận mệnh của cả dân tộc nếu biết nắm thời cơ và tiếp tục phát huy những điều kiện sẵn có đang hiện diện tồn tại trong đất nước; nhằm khơi dậy tinh thần phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc đánh tan mọi âm mưu, thù địch phá hoại đất nước từ các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

  Trả lờiXóa
 34. đó chỉ là một ngày bình thường đối đối với dâ tộc khác, nhưng đối với Việt Nam ngày 6.1 là một ngày vĩ đại, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ của đất nước, làm chủ vận mệnh cua mình

  Trả lờiXóa