Đại hội XII có diễn ra dân chủ?

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016
Tags: ,

27 nhận xét:

 1. Quá ư là râ chủ luôn. Cuộc bỏ phiếu cũng quá ư là hiệu quả. Nói chung lại một điều là một kỳ đại hội thành công, khi đại hội kết thúc đợt rét cũng tan rồi. Quá mừng luôn

  Trả lờiXóa
 2. Đại hội thành công, chính trị sẽ tiếp tục được giữ vững, nghĩa là đất nước Việt Nam tiếp tục ổn định, tiếp tục là một địa điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, là điểm dừng chân cho những người con xa xứ. Đại hội thành công, nghĩa là đất nước ta tiếp tục thể hiện được tinh thần đoàn kết, và người đứng đầu phải có trách nhiệm tăng thêm sự đoàn kết đó, đoàn kết để bảo vệ đất nước, đoàn kết để xây dựng đất nước và trước mắt là thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

  Trả lờiXóa
 3. Rõ ràng là những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt trong đó có những đóng góp quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI về những đóng góp to lớn đó; mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng, nhân dân, đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. Sự thành công tốt đẹp của Đại hội XII đã đập tan mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đại hội. Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội XII, trên các diễn đàn phản loạn tràn ngập các bệnh phẩm xuyên tạc, vu cáo, dựng chuyện bịa đặt nhằm gây rối loạn thông tin, phá hoại Đại hội XII, hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu bịa đặt, dối trá và “làm tiền” trở nên trơ trẽn và tẽn tò, lố bịch. Bộ mặt của những kẻ luôn tự vỗ ngực “nhà dân chủ” bộc lộ bản chất “làm tiền”, theo ngoại bang chống phá, cản trở sự phát triển và phá hoại nền hòa bình, ổn định của đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Sau tám ngày làm việc, Đại hội XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình, đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện của Đại hội. Dư luận chú ý và đánh giá cao công tác bầu cử. Đại hội bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa mới gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành T.Ư mới đã bầu 19 đồng chí vào Bộ Chính trị, ba đồng chí vào Ban Bí thư với số phiếu rất tập trung. Đó là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Có thể nói, đây là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, là minh chứng bước trưởng thành vượt bậc của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 6. Thực chất đây là lời lẽ của những kẻ phản động có tư tưởng chống phá đảng và nhà nước mà thôi, đảng ta từ khâu chuẩn bị tới bầu cử tới công bố kết quả đều có cầu truyền hình trực tiếp, công bố rõ ràng trước báo đài dư luận, những người đắc cử toàn là những người được dân tin yêu. tại sao mà lại nói là không dân chủ? hay theo ý các anh mới là dân chủ?

  Trả lờiXóa
 7. Đảng đả đưa đất nước từ bóng tối của thực dân phong kiến, nô lệ và ngoại bang thành một nước độc lập tự do, đến ngày hôm nay đảng vẩn cho thấy vai trò lãnh đạo đất nước không thể thay thế của mình. Đại hội đã rất thành công rồi, bầu được ra những người rất có năng lực. Còn cái bọn mở mồm ra là dân chủ thì chỉ là cái chiêu trò chống phá của bọn chúng thôi. Không phá hoại được đại hội giờ giở trò bôi nhọ tiếp

  Trả lờiXóa
 8. Ban chấp hành trung ương khóa 12 đã đảm nhân trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển.Với luồng sinh khí mới, chắc hẳn tiếp nối thành công năm cũ, trên cơ sở khắc phục những yếu kém còn tồn tại, nước ta sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đưa đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 9. Đại hội về quá trình làm việc và kết quả cũng đã cho thấy một sự đổi mới, nhiều việc là điều chưa từng có và rất tích cực. Điều ấy làm chúng tôi thấy có thêm sự tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới thật sự đổi mới theo đúng quan điểm và chủ chương của Đảng đã nêu.Mọi thứ đã quá rõ ràng, dù có lay động kiểu gì đi chăng nữa thì Đảng vẫn đứng vững, vì Đảng la của dân, là chỗ dựa lớn nhất của nhân dân. Chắc chắn rằng những kẻ dân chủ dởm này không có kết cục tôt đẹp nào đâu

  Trả lờiXóa
 10. Đại hội về quá trình làm việc và kết quả cũng đã cho thấy một sự đổi mới, nhiều việc là điều chưa từng có và rất tích cực. Điều ấy làm chúng tôi thấy có thêm sự tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới thật sự đổi mới theo đúng quan điểm và chủ chương của Đảng đã nêu.

  Trả lờiXóa
 11. sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 12. Đại hội XII có diễn ra dân chủ? Thì đúng là một câu hỏi thừa. Những vị lãnh đạo được bầu ra chính là những người có đủ tài, đủ đức là những gương mặt được mọi người dân trọn mặt gửi vàng. Không dân chủ thì cái xã hội Việt Nam tốt đẹp nào đang tồn tại trong suốt hơn mười kì đại hội nào đang tồn tại ở đây.

  Trả lờiXóa
 13. Một kì đại hội Đảng toàn quốc đã diễn ra hết sức chuyên nghiệp và đảm bảo an ninh cũng như tính dân chủ, công bằng. Bộ mặt đất nước đang đổi thay từng ngày thông qua sự kiện đại hội Đảng. Tôi là một người dân được sống trong tự do, hòa bình tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước, nhân dân vì điều đó.

  Trả lờiXóa
 14. Lịch sử 4.000 năm dân tộc Việt Nam chứng minh rằng, những triều đại phong kiến, Nhà Vua anh minh, yêu nước, thương dân, thì đất nước vẫn thái bình, nhân dân hạnh phúc. Cuối trào, các Nhà Vua hư hỏng, đất nước sẽ loạn, giặc dã, khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, giặc ngoại xâm nhòm ngó và xâm lược.

  Trả lờiXóa
 15. Thông qua công tác tuyên truyền của báo chí, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không bị kích động, xúi giục, lôi kéo vào những mưu đồ đen tối của chúng; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. người dân có cái nhìn nhận đúng đắn về những việc làm của đảng cũng như cái bộ mặt của đám rận dân chủ nên chẳng có cái gì là lạ khi đám người phá hoại chẳng làm được cái trò gì cả. đó cũng là điều thể hiện cho sự đúng đắn của đại hội đảng nhé

   Xóa
  2. người dân có cái nhìn nhận đúng đắn về những việc làm của đảng cũng như cái bộ mặt của đám rận dân chủ nên chẳng có cái gì là lạ khi đám người phá hoại chẳng làm được cái trò gì cả. đó cũng là điều thể hiện cho sự đúng đắn của đại hội đảng nhé

   Xóa
 16. có thể nói rằng việc nói rằng dân chủ hay không thì không cần nói thêm làm cái gì vì thực tế đã nói lên tất cả rồi. còn nhưng cá nhân người nào có những nhìn nhận sai trái thì cũng không có gì hơn được khi họ đi ngược lại xu thế chung của xã hội Việt Nam cho nên có cái nhìn nhận như thế mà thôi

  Trả lờiXóa
 17. những tổ chức, nhóm thực hiện chiêu trò thực hiện cho tham vọng phá hoại đại hội đảng thì có thể thay đổi được cái gì đâu chứ, những chiêu trò thực hiện cho tham vọng cá nhân của mình chứ có cái gì hơn được đâu. chúng có giở cái trò phá hoại chứ nào làm được gì nữa đâu chứ nên đừng cố nghĩ thêm chiêu trò cá nhân nào nhé, chẳng có lợi ích gì đâu nhé

  Trả lờiXóa
 18. nên có cái nhìn nhận cho đúng đắn với những gì đại hội đã diễn ra và có thể nói rằng với những gì diễn ra thì khó có cơ hội cho bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu với đại hội có thể thực hiện được nhé nên đừng cố thực hiện thêm cái trò nào nhé. cái gì cũng có cái giá của nó chứ không thể thích làm thế nào cũng được cả đâu chẳng có gì đơn giản cả

  Trả lờiXóa
 19. đại hội XII thực hiện hoàn toàn thắng lợi còn những cá nhân con người nào thực hiện cho được mục đích cá nhân nào thì chăng có được cái gì cả vì cái gì cũng có cái giá của nó chứ làm sao chấp nhận cho bất cứ cá nhân nào thực hiện cho được mục đích phá hoại đâu được nên cố cũng không có cái gì đâu nhé

  Trả lờiXóa
 20. có cái gì đơn giản đâu được mà và những gì đại hội đã làm hoàn toàn thể hiện cho tinh thần chung của người dân hướng tới sự phát triển chứ không như đám người đầu đường xó chợ tìm cách phá hoại. những gì diễn ra ngoài chúng tưởng tượng cho nên không có cái gì phải phàn nàn làm cái gì nhé

  Trả lờiXóa
 21. có cái gì đơn giản đâu được mà và những gì đại hội đã làm hoàn toàn thể hiện cho tinh thần chung của người dân hướng tới sự phát triển chứ không như đám người đầu đường xó chợ tìm cách phá hoại. những gì diễn ra ngoài chúng tưởng tượng cho nên không có cái gì phải phàn nàn làm cái gì nhé

  Trả lờiXóa
 22. Đại hội về quá trình làm việc và kết quả cũng đã cho thấy một sự đổi mới, nhiều việc là điều chưa từng có và rất tích cực. Điều ấy làm chúng tôi thấy có thêm sự tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới thật sự đổi mới theo đúng quan điểm và chủ chương của Đảng đã nêu. Và trong nhiệm kỳ mới hy vọng những cán bộ đó sẽ làm tốt công tác của mình để đưa đất nước đi lên

  Trả lờiXóa
 23. thực sự đại hội thành công và những con người được ứng cử cũng như tái cử là được sự tín nhiệm của đại hội với tinh thần dân chủ cao nhất.
  hy vọng họ có thể đảm nhiệm tốt công viêc củ mình để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các công tác đưa đất nước đi lên trong tình hình mới

  Trả lờiXóa
 24. chờ mong và tin tưởng vào sự phát triển cuả đất nước sau đại hội XII. mong rằng với đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước, nước ta sẽ ngày càng phát triển, độc lập , hòa bình dân tộc được giữ vững.

  Trả lờiXóa
 25. đại hội XII đã thành công tốt đẹp để lại sự thất vọng tràn chề của những kẻ muốn phá hoại Đại hội.và giờ chúng đang cố bày ra bao nhiêu chiêu trò để phá hoại ngay cả khi đại hội đã kết thúc nhung chúng sẽ chẳng được gì với những chiêu trò đó đâu

  Trả lờiXóa