70 năm ngoại giao Việt Nam: Kiên định nguyên tắc “Dĩ bất biến ứng vạn biến”

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015
Tags: ,

20 nhận xét:

 1. Với việc mở rộng quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với các quốc gia; tham gia vào nhiều tổ chức thế giới, khu vực; bình thường hóa và kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ... Đó là những thành tựu về ngoại giao trong những năm qua và đánh dấu sự đột phá của Việt Nam và sự khẳng định vị, trí tầm quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế

  Trả lờiXóa
 2. Trước khi Bác Hồ sang thăm Pháp Bác đã để lại một câu để lấy đó làm cơ sở để bảo vệ đất nước, bảo vệ chính quyền còn non trẻ khi mới được thành lập trước thù trong giặc ngoài "Lấy bất biến, ứng vạn biện". Tư tưởng đó được vận dụng linh hoạt và sáng tạo tốt trong thời gian qua trong mọi lĩnh vực và đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao. Tư tưởng đó đã đóng góp rất nhiều vào thành công của đất nước ngày hôm này, tôi nghĩ rằng tư tưởng đó vẫn còn sẽ được áp dụng sau này

  Trả lờiXóa
 3. “Dĩ bất biến ứng vạn biến” (lấy cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đổi) là tư tưởng, phương châm, phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh. Nó được vận dụng và linh hoạt vào tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và ngoại giao. Nhờ có tư tưởng đó, đất nước ta đã thoát khỏi cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài, thoát khỏi bao vây cấm vận.. và tiến tới phát triển mạnh mẽ, kiên định đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 4. 70 năm kiên đinh ngoại giao với tư tưởng "lấy bất biến, ứng vạn biến" đã giúp cho Việt Nam đạt được những thành quả to lớn nhất định. 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt từ khi giành được chính quyền về tay nhân dân, trong mỗi bước đi lên, cách mạng Việt Nam phải đối phó với muôn vàn sự biến đổi, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh với sự sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén của Đảng để thay đổi cách thức đấu tranh cho thích hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể mà cuộc đấu tranh lúc này hay lúc khác đặt ra. Tôi tin rằng tư tưởng đó của Bác Hồ sẽ được vận dụng tốt cho sau này

  Trả lờiXóa
 5. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Ngoại giao (28/8/1945 – 28/8/2015 “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là phương châm được đánh là là quan trọng đối với nền ngoại giao nước nhà, là phương châm ngoại giao từ khi lập nước và nó đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước mà trong đó, độc lập tự chủ, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Trải qua 70 năm, ngành Ngoại giao vẫn luôn vận dụng kế thừa và chủ động sáng tạo trong công tác ngoại giao để giữ vững được độc lập dân tộc, ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, giải quyết những thách thức mà xu thế và thời đại đặt ra.

  Trả lờiXóa
 6. Ngoại giao Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có những lúc rất khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua nhưng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng thời vận dụng tốt phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong giải quyết các vấn đề đã đưa nước ta phát triển được như ngày hôm này. Hiên nay, trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở biên giới đất liền và hải đảo cũng cần phải vận dụng tốt phương châm này để đạt được nhưng mong muốn của đất nước và bảo vệ đươc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc ta. Đất nước Việt Nam sẽ phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu, tôi tin vào điều đó

  Trả lờiXóa
 7. “ Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 5 – 1946 – thời điểm “Vận mệnh dân tộc ngàn cân treo sợi tóc” khi Người sang Pháp. Phương châm đó đã được vận dụng linh hoạt và sáng tạo trong suốt 70 năm qua, đã giúp cho đất nước thoát khỏi những thời điểm khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua và phát triển mạnh mẽ, sánh ngang với các nước trong khu vực như ngày hôm nay. Thiết nghĩ rằng nếu vận dụng tốt thì VIệt Nam sẽ phát triển hơn nữa và tôi tin điều đó

  Trả lờiXóa
 8. “Dĩ bất biến ứng vạn biến” trong chính sách ngoại giao Việt Nam là sự kết hợp giữa tính kiên định về nguyên tắc, lý tưởng, niềm tin và tính linh hoạt, uyển chuyển trong phương pháp tư duy và hành động và chính nguyên tắc này đã góp phần vào thành công của ngoại giao Việt Nam trong thời gian qua

  Trả lờiXóa
 9. vận dụng nguyên tắc “Dĩ bất biến ứng vạn biến” trong thời gian qua với chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, mềm dẻo, linh hoạt, trên cơ sở giữ vững nền hòa bình, tuân thủ chặt chẽ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế đã tiếp tục giúp Đảng, Nhà nước Việt Nam phòng ngừa, vô hiệu mọi âm mưu, hành động khiêu khích, gây hấn nhằm xâm lấn chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo, và đặc biệt khiến cho quốc tế phải trầm trồ thán phục. Sự kiện căng thẳng với Trung Đông xung quanh “điểm nóng HD981” cùng cách xử lý ngoại giao của Việt Nam hay đánh dấu 20 năm quan hệ ngoại giao với Mỹ là minh chứng điển hình nhất cho tính đúng đắn về quan điểm ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 10. Những nguyên tắc ngoại giao của Việt Nam vẫn thể hiện là đúng đắn từ trước đến nay. Trong cả thời kỳ kháng chiến, đến khi thời bình và đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi tình hình thế giới và khu vực hết sức phức tạp thì những nguyên tắc ngoại giao từ trước đến nay càng phải được giữ vững

  Trả lờiXóa
 11. Có thể thấy, bảo chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, Việt Nam đã thực thi sách lược linh hoạt, mềm dẻo, uyển chuyển, ấy là “ứng vạn biến”, nhưng dù có mềm dẻo, uyển chuyển như thế nào đi chăng nữa cũng không được quên mục đích cuối cùng đó là chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, độc lập dân tộc chính là cái bất biến. Hai khía cạnh này song song với nhau.

  Trả lờiXóa
 12. Có những nguyên tắc bất di bất dịch không được quên. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" là nguyên tắc như vậy. Trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, "Dĩ bất biên, ứng vạn biến" là nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc này khiến Việt Nam hài hòa được các lợi ích, giải quyết có tình, có lý những vấn đề phức tạp

  Trả lờiXóa
 13. chẳng có ai là tuyệt đối được cả, ngành ngoại giao việt nam cũng đã vấp váp nhiều trở ngại khi mà chúng ta đang là nước nhỏ, nền kinh tế nhỏ hẹp hơn những cường quốc, bị chèn ép đủ thứ. nhưng vượt lên được cái tôi của mình để thành công như hiện nay thì ngành ngoại giao VN cũng nên được tuyên dương. mỗi thời mỗi thế, các bác làm ngoại giao trước đây đã có công thì há gì thời nay lại không thể không phấn đấu.

  Trả lờiXóa
 14. Hơn 70 năm ngoại giao vừa có cương vừa cho nhu để giữ được hòa bình. Việt Nam là điểm nhắm của nhiều kẻ cò lòng tham vô đáy nên có được ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng

  Trả lờiXóa
 15. giờ tình hình thế giới nó biến chuyển theo từng ngày từng giờ, có thể trong vòng một giờ chỉ vì quyết sách sai lầm trong chính sách ngoại giao có thể đưa đất nước bước vào thời chiến và tạo cơ hội cho những kẻ ngông cuồng làm hại nhân dân. cái quyết sách ngoại giao mang tầm của cả quốc gia cho nên luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao. 70 năm qua đã minh chứng sự đúng đắn của ngoại giao VN.

  Trả lờiXóa
 16. Có thể nói đến ngày hôm nay thì vận dung nguyên tắc vàng mà Bác Hồ đã từng nói Dĩ bất biến ứng vạn biến hoạt động ngoại giao Việt nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, một măt góp phẩn giữ vững nền hòa bình và an ninh quốc gia, mặt khác đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời giúp nhân dân ta đẩy mạnh hoạt động giao thương, phát triển kinh tế, và chúng ta phải công nhận rằng mọi lời bác nói đều là lời ngọc, ý vàng.

  Trả lờiXóa
 17. Dĩ bất biến ứng vạn biến” trong hoạt động đối ngoại chính là sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa tính nguyên tắc, tính kiên định, tính vững chắc với tính linh hoạt, tính uyển chuyển của sách lược trong từng thời kỳ cụ thể; giữa đường lối cách mạng và phương pháp cách mạng. Chính vì kiên định đường hướng này mà ngành ngoại giao trong những năm qua đã đạt được những thành công đáng khích lệ, khi đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển và ổn định của đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. Ai cũng biết, sự vật, hiện tượng không ngừng biến đổi hàng ngày, hàng giờ, bởi vậy mà nhà hiền triết Hê - ra - clit đã nói rằng: Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Nhưng cũng phải biết là trên đời có những nguyên lý, quy luật không bao giờ thay đổi như việc mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây vậy. Tưởng chừng 2 điều này mâu thuẫn với nhau nhưng thực chất chúng lại có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, có quan hệ biện chứng với nhau. Để có thể phát triển được thì cần phải kết hợp được giữa cái bất biến và cái vạn biến. Phải hiểu và nắm được cái bất biến để áp dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn hình thành nên cái vạn biến và cũng từ cái vạn biến mà rút ra được quy luật, nguyên tắc "vàng", biến khó trở thành dễ, biến phức tạp thành đơn giản. Đó là cách mà Việt Nam đã áp dụng vào công tác ngoại giao nói riêng và vững bước trên con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội nói chung.

  Trả lờiXóa
 19. Nhìn lại suốt quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước Việt Nam, với nguyên tắc vàng "dĩ bất biến ứng vạn biến" mà Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ, đến nay đã trở thành một quốc gia được bạn bè quốc tế biết đến. Từ Nga, Anh, Đức... thậm chí là Mỹ, Pháp từ một nước thù địch với Việt Nam đều đặt quan hệ ngoại giao trở lại. Với nguyên tắc vàng này, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên trường quốc tế và thành công trong quan hệ ngoại giao cũng là minh chứng khẳng định rõ ràng nhất về tính đúng đắn của việc đi theo con đường chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 20. Bác Hồ từng nói: “Dùng binh giỏi nhất là đánh bằng mưu, thứ hai là đánh bằng ngoại giao, thứ ba mới đánh bằng binh”. Qua đó để thấy được vai trò của công tác đối ngoại với tư cách là một vũ khí quan trọng để bảo vệ lợi ích dân tộc. Ngày nay, trong tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, chúng ta cũng cần phải có những chính sách ngoại giao khôn khéo để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức đưa đất nước phát triển ổn định và bền vững.

  Trả lờiXóa