Nhìn nhận thế nào về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân?

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015
Tags: ,

9 nhận xét:

 1. Cần phải biết rằng cơ sở hạ tầng sẽ quyết định kiến trúc thượng tầng. Chính vì vậy, không thể nào kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta, bởi lẽ kinh tế tư nhân không đủ tầm để thúc đẩy nền kinh tế phát triển toàn diện, đủ sức cạnh tranh. Hơn nữa, là một nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam không thể lấy kinh tế tư nhân làm nền tảng, điều này sẽ dẫn đến hậu quả tai hại: Nhẹ thì sẽ dẫn đến tình trạng trên - dưới bất nhất, kinh tế không phát triển, tụt hậu; Nặng thì nền kinh tế Việt Nam sẽ chệch hướng theo con đường tư bản chủ nghĩa, từ chệch hướng về kinh tế kéo theo chệch hướng về chính trị, và kết quả sụp đổ chế độ là điều có thể thấy trước. Cho nên kinh tế Việt Nam phải luôn lấy kinh tế nhà nước làm vai trò nền tảng, chủ đạo, còn kinh tế tư nhân giữ vai trò mũi nhọn. Có như vậy, mới đảm bảo nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa mà lại phát huy ưu điểm của kinh tế tư nhân.

  Trả lờiXóa
 2. Tôi đồng ý với quan điểm cho rằng kinh tế tư nhân cần chịu sự chi phối của Nhà nước pháp quyền XHCN, có nhiệm vụ góp phần xây dựng CNXH thành công và đừng gắn cho kinh tế tư nhân những nhiệm vụ không phải của nó và không thực hiện được. Mỗi thành phần kinh tế có một vai trò riêng và mỗi đất nước có hoàn cảnh, vị trí khác nhau nên đừng có so sánh thế này thế kia

  Trả lờiXóa
 3. Thừa nhận rằng nền kinh tế ư nhân có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới nhưng chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng trên thực tế kinh tế tư nhân tuy có nhiều điểm mạnh riêng biệt nhưng chưa đủ sức để gánh vác nền kinh tế quốc dân và thực tế đã chứng minh kinh tế tư nhân chỉ duy trì được trong một thời gian nhất định rồi đi vào suy thoái và dẫn đến các cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định rằng kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế, kinh tế tư nhân là động lực. Hiện nay các nhà dân chủ dởm và lũ kền kên chống đối đang tìm cách tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân, từ đó đòi tư nhân hóa nền kinh tế. để nhằm mục đích thay đổi chế độ chính trị thông qua thay đổi vai trò của các thành phần kinh tế

  Trả lờiXóa
 5. Tôi nghĩ rằng kinh tế tư nhân không muốn và không đủ sức đầu tư vào những công trình lớn, xây dựng dài ngày, hiệu quả đầu tư thấp, thu hồi vốn chậm; những công trình công ích lãi suất thấp hoặc phi lợi nhuận; còn những công trình quốc phòng - an ninh vốn là độc quyền của nhà nước. Thực tế đã cho thấy kinh tế nhà nước giữ vai trò quan trọng và chủ đạo hơn hẳn, khi các nước tư bản gặp khủng hoảng và lo lắng về sự sụp đổ như Hy Lạp thì nước ta chịu ảnh hưởng nhỏ và vẫn tiếp tục phát triển

  Trả lờiXóa
 6. Mỗi đất nước có một vị trí, có trình độ phát triển và lựa chọn phát triển kinh tế khác nhau sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của đất nước đó. Việt Nam đã xác định lấy kinh tế nhà nước làm vai trò nền tảng, chủ đạo, còn kinh tế tư nhân giữ vai trò mũi nhọn. Có như vậy, mới đảm bảo nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa mà lại phát huy ưu điểm của kinh tế tư nhân. Hãy nhận thức đúng đắn về nền kinh tế tư nhân đừng để bị những lời lẽ xấu làm ảnh hưởng

  Trả lờiXóa
 7. Chúng ta cần phải công nhận những điểm mạnh của kinh tế tư nhân nhưng cũng khẳng định rằng kinh tế nhà nước mới giữ vị trí chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, vìđể xây dựng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa thì phải lấy kinh tế nhà nước làm vị trí chủ đạo. Tôi tin rằng con đường đi lên CNXH nhất định sẽ thành công

  Trả lờiXóa
 8. Nên nhớ rằng :"đừng bao giờ quên rằng đây là kinh tế tư nhân hoạt động dưới CNXH, chịu sự chi phối của Nhà nước pháp quyền XHCN, có nhiệm vụ góp phần xây dựng CNXH thành công. Đừng bao giờ gán cho kinh tế tư nhân vai trò và nhiệm vụ mà nó không thể có và không thể nào thực hiện được". Câu nói hay, like mạnh

  Trả lờiXóa
 9. Kinh tế tư bản tư nhân là hình thức kinh tế mà sản xuất, kinh doanh dựa trên cơ sở chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và bóc lột sức lao động làm thuê. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, kinh tế tư bản tư nhân còn có vai trò đáng kể xét về phương diện phát triển lực lượng sản xuất, xã hội hoá sản xuất cũng như về phương diện giải quyết các vấn đề xã hội. Kinh tế tư bản tư nhân rất năng động, nhạy bén với kinh tế thị trường, do đó sẽ có những đóng góp không nhỏ vào quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước. chỉ là đóng góp thôi nh, không phải dữ vai trò quyết định đâu

  Trả lờiXóa