Trọng dụng nhân tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Trong tư tưởng của Người nhân tài là nguyên khí của quốc gia, một quốc gia muốn phát triển cần phải có nhân tài, mà nhân tài theo Người là phải đủ cả đức và tài. Với những nhận thức như vậy về nhân tài mà trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Người đã chiêu mộ, sử dụng và đào tạo biết bao những con người kiệt suất góp phần lớn lao trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Tài của người cán bộ là trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất. Tài được thể hiện ở trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nhận thức đúng các quy luật, sáng tạo trong giải quyết công việc; luôn làm chủ được tri thức khoa học và có khả năng hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chuyên môn của mình

    Trả lờiXóa