Quốc tế kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức?

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Đã quá quen mỗi khi xử một nhân vật nào phạm tội liên quan đến chống chính quyền thì ngay lập tức có những phản đối này nọ gây sức ép với chính quyền. Trần Huỳnh Duy Thức không nằm ngoài quy luật. Thế nhưng trước chiêu bài gây sức ép này, chính quyền sẽ không nhượng bộ, pháp luật không có kẽ hở, không thể để những tác động phi lí ấy bẻ cong sự thật, phá vỡ pháp luật nghiêm minh.

    Trả lờiXóa
  2. Không còn lạ gì với BBC tiếng việt nữa, mục tiêu của BBC là chống phá Việt Nam mà. Việc làm sai trái của Trần Huỳnh Duy Thức đã rõ rành rành như ban ngày. Luật pháp Việt Nam nghiêm minh đã xử đúng người đúng tội, có gì nữa đâu mà phải thắc mắc.

    Trả lờiXóa
  3. Thức đã phạm tội với nhân dân thì phải chịu hình phạt xứng đáng; thế nhưng Thức vẫn chưa nhận thức ra được việc làm sai trái của mình mà vẫn liên tiếp lún sâu vào con đường tội lỗi. hơn nữa, các cá nhân khác trong nhóm chống đối chính quyền còn gây sức ép để buộc Nhà nước Việt Nam thả Thức, đây là đòi hỏi vô lý và vô giá trị.

    Trả lờiXóa