Giáo sư Carlyle Thayer: Việt Nam cần tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, Việt Nam luôn chủ trương đa phương hóa, đa dang hóa ngoại giao. Luôn tôn trọng chủ quyền và độc lập của các dân tộc khác. Điều này cũng được quy định trong Hiến pháp.

    Trả lờiXóa
  2. Đấy người ngoài người ta cũng thấy rằng chính sách ngoại giao mềm dẻo linh hoạt của ta là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh thế giới bây giờ. Vậy thì ta hãy cứ tiếp tục phát huy thế mạnh của chiến lược ngoại giao đó thôi, cần gì phải thay đổi.

    Trả lờiXóa