Cuba trên đường hội nhập

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015
Tags: , ,

5 nhận xét:

 1. Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế chung của thời đại, mọi quốc gia mọi vùng lãnh thổ muốn phát triển hơn nữa muốn tận dụng những lợi thế của mình và những gì mình không có đều cần phải mở cửa, phải hội nhập. Cuba có lẽ đã nhìn thấy điều đó nên đã và đang đẩy mạnh công cuộc mở cửa, hội nhập quốc tế của mình để có thể bắt kịp với thời đại.

  Trả lờiXóa
 2. Dù sao thì cũng thấy có điều buồn cười. Từ trước tới nay dù Mỹ cấm vận Cu Ba thì Việt Nam vẫn anh em có nhau. Giờ Mỹ bỏ cấm vận rồi thì mới thấy những kẻ khác tới. Sao trước đó không lên tiếng như Việt Nam đi.

  Trả lờiXóa
 3. Hành trình hội nhập của đất nước anh em Cu Ba đang tái hiện lại những gì mà Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm về trước. Hy vọng với những chính sách cải cách mới đất nước anh em sẽ ngày càng phát triển và giữ vững lập trường cách mạng của mình. Và hy vọng những bài học về mở cửa của Việt Nam sẽ giúp ích cho sự phát triển trong tương lai của Cu Ba!

  Trả lờiXóa
 4. Cuba là một trong những quốc gia kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa mặc dù gặp phải vô vàn khó khăn, vô vàn cản trở. Nhưng trong thời gian Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, người bạn, người anh em tốt đó luôn sát cánh, kề vai, nhiệt tâm giúp đỡ chúng ta. Cuba mặc dù không phải là một quốc gia lớn mạnh, giàu có, nhưng họ luôn giúp đỡ Việt Nam một cách vô tư, không toan tính và vụ lợi. Mong sao người anh em tốt của dân tộc Việt Nam bước đầu mở cửa hội nhập sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh xứng đáng với tầm vóc của mình.

  Trả lờiXóa
 5. Cách đây 20 năm Việt Nam cũng như Cuba bây giờ. Từ đó đến nay, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, thoát khỏi nhóm những nước nghèo, trở thành một nước đang phát triển. Hy vọng người anh em Cuba tiếp tục giữ vững định hướng và phát triển lớn mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa