“Ngược đãi” sau ngày 30/4/1975?

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ta đã thực hiện chính sách dân tộc, mở con đường nhân đạo đối với những người trước đó đã lầm đường lạc lối để họ có thế hoàn lương, quay trở lại gia đình, với nhân dân. Nhiều binh lính ngụy quân đã được đưa đi cải tạo và đã hòa nhập vào cuộc sống mới. Đảng ta đã rất khoan nhượng nhưng bọn phản động lưu vong chúng lại bịa đặt, xuyên tạc về chủ trương đó. Nhưng sự thật là vậy, dân tộc chúng ta luôn là một dân tộc yêu hòa bình.

    Trả lờiXóa
  2. đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đó là truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc ta rồi. vốn dĩ lịch sử đã chứng minh được điều đó rất rõ ràng cũng như cho thấy rõ nét chính sách khoan hồng và hòa hợp dân tộc của nhà nước ta, tuy nhiên, nhiều kẻ lại lợi dụng sự xa cách về mặt địa lý cũng như thiếu thông tin của những người ở nước ngoài để vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt về lịch sử nước ta cũng như bôi nhọ nhà nước, chế độ ta, kích động thù hằn dân tộc. thật không thể chấp nhận đc!

    Trả lờiXóa
  3. Ngày mà toàn thể dân tộc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng khỏi ách đô hộ đế quốc, được hưởng nền độc lập tự do, chúng ta không bị đàn áp, bóc lột, coi là giống loài bẩn thỉu nữa. Đó là ngày vui nhất của dân tộc ta, mọi người từ trẻ tới già đều òa khóc. Bao nhiêu khó khăn, gian nan, vất vả và cả sự hi sinh của biết bao thế hệ đã được đền đáp bằng chiến thắng lịch sử này. Bọn tay sai đã chạy chốn, chúng sợ hãi, sợ những tội ác mà chúng gây ra sẽ phải trả giá. Ngày 30/4 đối với chúng tràn ngập thù hận, tiếc nuối. Chúng muốn xây dựng lại chế độ thối nát đó, nhưng chỉ là sự ảo tưởng mà thôi.

    Trả lờiXóa