Đại thắng mùa xuân 1975: Mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh vệ quốc, có những chiến thắng đã đi vào lịch sử chói lọi của dân tộc ta. Đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng vậy, nó đánh dấu cho sự chấm dứt chiến tranh, đánh dấu cho một nền hòa bình lâu dài sẽ được xây dựng từ đây.

    Trả lờiXóa
  2. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, có những chiến thắng mà ý nghĩa lịch sử của nó không chỉ với dân tộc ta mà còn với cả nhân loại. Và chiến thắng 30/04/75 cách đây tròn 40 năm là một thắng lợi có ý nghĩa như vậy. Đại thắng mùa xuân đem lại thống nhất cho dân tộc phát triển đi lên mạnh mẽ như ngày nay!

    Trả lờiXóa