Vài lời gửi báo “Giáo dục Việt Nam”

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Đúng là những hành động yêu nước thật sự thì cần phải cổ vũ. Tuy nhiên, cách mà những người trẻ tuổi ngăn cản những người lợi dụng hành động tình yêu nước như vậy cũng cần được hoan nghênh. Các trang báo cần phải xác minh thông tin trước khi đăng tin, không nên viết bừa như vậy. Đây là hành vi làm báo đáng lên án!

    Trả lờiXóa