Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam năm 1979 như thế nào?

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. đúng là quê khổng tử tự xưng quân tử mà làm việc như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi vậy.thù Liên Xô quay sang "dạy Việt Nam bài học" và muôn đời vẫn vẫy trung quốc mạnh cỡ nào cứ sang Việt Nam y như rằng bị đẩy lùi.chiến tranh biên giới kéo giài từ 1979-1988 là cuộc chiến tranh phi nghĩa do chính trung quốc gây ra và phát động trước, chứ chẳng có gì là tự vệ ở đây cả,chúng luôn nói lẽ phải chính nghĩa về phí chúng nhưng ta nên nhớ người trung quốc nói một đằng nhưng làm một nẻo chẳng biết đường nào mà lần

    Trả lờiXóa