“DLV”: Họ là ai?

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Ai mới là người yêu nước? Các bạn thanh niên kia mới đúng là người yêu nước, họ không đứng nhìn những kẻ có dã tâm phá hoại đất nước như Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh lợi dụng việc tưởng niệm Gạc Ma cũng như một số sự kiện khác để gây rối. Báo chí chưa biết thế nào đã vội vã kết luận, suy diễn. Thật khó chấp nhận cho cách làm báo đó.

    Trả lờiXóa
  2. Công Tử Thành Đô09:27 31 tháng 3, 2015

    Dư luận viên theo cách hiểu thế này thì là những người chống lại những kẻ mang dã tâm để phá hoại đất nước. Họ là những người yêu nước thực sự. Chỉ ngắn gọn thế thôi

    Trả lờiXóa