Tự do nơi nước Mỹ!

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Quyền phụ nữ và quyền trẻ em ở Mỹ cũng chưa được bảo vệ hiệu quả. Nữ giới phải đối mặt với sự phân biệt đối xử nghiêm trọng trong khi làm việc. Tiền lương của nữ thấp hơn nhiều so với nam, chỉ chiếm 81% thu nhập bình quân của nam giới trong năm 2012. Phụ nữ gốc Phi càng bị phân biệt đối xử - cùng một công việc nhưng họ chỉ được trả 69cent cho mỗi 1USD chi trả cho tất cả mọi người. Phụ nữ, kể cả nữ quân nhân và trẻ em cũng là nạn nhân thường xuyên của tình trạng bạo lực và tấn công, lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, lao động trẻ em trong nông nghiệp vẫn tồn tại.

    Trả lờiXóa
  2. Muốn có “Nhân quyền” trước hết chúng ta phải thực sự có “Chủ quyền”, “Nhân quyền” phải dựa trên các điều kiện kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia chứ không phải là phụ thuộc vào sự áp đặt của “nước lớn” dành cho “nước bé”; nếu chủ quyền của một quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, bị chà đạp, thì nhân quyền của quốc gia, dân tộc cũng chẳng bao giờ được đảm bảo cả. Để minh chứng cho vấn đề này chúng ta hãy quay về thời kỳ “Pháp thuộc” để thấy được sự khốn cùng khi mất đi chủ quyền, con người phải sống cảnh nô lệ, chết đói, chết rét…. Vậy lúc đó ai sẽ thực hiện và đòi “Nhân quyền” cho chúng ta?

    Trả lờiXóa