Thư gửi các nhà "rân chủ"

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Các nhà rận chủ năm qua chắc cũng đã tốn rất nhiều nước miếng, cùng với thiểu não để nghĩ ra trăm phương nghìn kế để bôi nhọ chế độ, làm sao để hạ được uy tín của Đảng. Nhưng phải nói răng rận chủ đã thất bại khi mà đất nước ta ngày càng đổi mới phát triển, chế độ càng thêm vững mạnh. Những chính sách, đường lối của Đảng được nhan dân đồng tình ủng hộ. Dù ch bọn rận có chống phá đi nữa thì nhân dân ta vân tin tươgr vào chế độ này, vào con đường mà ttoàn thể nhân dân đã chọn.

    Trả lờiXóa
  2. Các nhà rận chủ năm qua chắc cũng đã tốn rất nhiều nước miếng, cùng với thiểu não để nghĩ ra trăm phương nghìn kế để bôi nhọ chế độ, làm sao để hạ được uy tín của Đảng. Nhưng phải nói răng rận chủ đã thất bại khi mà đất nước ta ngày càng đổi mới phát triển, chế độ càng thêm vững mạnh. Những chính sách, đường lối của Đảng được nhan dân đồng tình ủng hộ. Dù ch bọn rận có chống phá đi nữa thì nhân dân ta vân tin tươgr vào chế độ này, vào con đường mà ttoàn thể nhân dân đã chọn.

    Trả lờiXóa
  3. Một năm nữa lại qua. Rận chủ nhìn lại có thấy làm được gì không. Có thành công không hay là thất bại vẫn hoàn thất bại. Lựa chọn con đường sai là điều đáng tiếc đó nhỉ.

    Trả lờiXóa