Độc lập, chủ quyền trong thông điệp đầu năm của Chủ tịch nước

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Trong năm qua kinh té gặp nhiều khó khăn nhưng nước ta đã vững vàng vượt qua tất cả, đều do sự quản lý linh hoạt của Nhà nước. Có thể thấy, Đảng gày càng đẩy mạnh tanh lọc đội ngũ cán bộ để nội bộ Đảng ngày một trong sạch, ngày càng phục vụ đắc lực cho nhân dân. Chúng ta cũng đã thắng lợi trong vụ giàn khoan HD981 mà không gây ra mâu thuẫn giữa 2 nước, đảm bảo an ninh khu vực. Có thể nói với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đất nước ta ngày càng thêm vững mạnh và giàu mạnh hơn.

    Trả lờiXóa