Lòng dân!

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015
Tags: ,

3 nhận xét:

 1. Mẹ bảo: Việt Nam mình không thể bỏ được tư tưởng lấy dân làm gốc. Dù giang sơn có thay đổi thì đạo lý đó không bao giờ thay đổi. Và giờ mình thấy điều mẹ nói là đúng.

  Trả lờiXóa
 2. Năm qua thắng lợi vẻ vang
  Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
  Vì độc lập, vì tự do
  Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
  Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
  Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn.

  Trả lờiXóa
 3. Phải con trọng nhân dân, yêu dân như con thì Đảng mới nắm vững sự lãnh đạo, Nhà nước mới vững chắc, chế độ vững vàng. Được lòng dân, được nhân dân quý mến chính là Đảng ta đã nắm được một nguồn sức mạnh to lớn, mãi không cạn kiệt. Ngày nay khi mà nước ta hội nhập cũng là lúc bọn phản động, chống phá nổi lên. CHúng muốn chia cắt Đảng ta với Nhận dân, gây mất niềm tin ca nhân dân vào Đảng. Nhưng Đảng ta là Đảng của Nhân dân lập ra, sẽ mai mãi là ngọn cờ chỉ đường, là đầy tớ của nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa