Tất cả chỉ tại con dê!

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015
Tags:

3 nhận xét:

  1. Đây chính là tư tưởng vua sứ mù, tiêu cực và tham nhũng. Như Bác đã nói: Quan tham là do dân dại. Vậy cần phải làm dân sáng tỏ và biết được họ cần làm gì. Cầm phải làm cho nhà nước trong sạch hơn, nên những kẻ tham nhũng cần phải xử lí.

    Trả lờiXóa
  2. Tóm lại là sự việc như thế nào? đơn vị có trách nhiệm lên tiếng và kết luận vụ này đi để đỡ bị xuyên tạc.

    Trả lờiXóa
  3. "Nhầm lẫn" của ông Bí thư huyện ủy Thạch Thành này hay thật đất, ai cũng như ông có mà loạn hết mất.

    Trả lờiXóa