Làm sách thế này thì chết!

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. đây đâu phải lần đầu câu chuyện về xuất bản sách lên báo đâu?
    thực sự quá thất vọng, thất vọng về cách làm việc cẩu thả và thiếu trách nhiệm của những người làm sách!
    thất vọng về cách mà Bộ Giáo Dục đang làm.! lịch sử mà, sao lại xuyên tạc như thế?

    Trả lờiXóa
  2. Lịch sử mà viết như vậy thì nguy hiểm quá. Nhà xuất bản nên xem lại chuyện này chứ. Học lịch sử, tìm hiểu lịch sử để nắm bắt được những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Từ đó lĩnh hội những tinh hoa và tri thức của ông cha để lại mà viết vậy là nguy nan.

    Trả lờiXóa