Lạm bàn về câu chuyện “con chuột”, “cái bình” và những lời xuyên tạc

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Tại sao ta không coi tham nhũng là những con sâu và lòng tin của dân vào nhà nước là nồi canh. Khi đó áp dụng câu "đừng để những con sâu làm rầu nồi canh" thì chắc chắn công cuộc chống tham nhũng của chúng ta sẽ hiệu quả hơn.
    VĂN MẠNH - TP.HCM

    Trả lờiXóa