Hiểu thế nào về “vừa hợp tác vừa đấu tranh” trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc?

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh quả là một quan điểm sáng suốt. Cũng giống như việc chúng ta hội nhập mà không mất đi bản sắc dân tộc, vẫn giữ được độc lập chủ quyền, lợi ích chính đáng của dân tộc. Rất ủng hộ quan điểm này của Thủ Tướng!

    Trả lờiXóa