Thông qua dự án xây dựng đảo nhân tạo – động thái thể hiện rõ mưu đồ của Trung Quốc

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét