Đừng cường điệu hoá quan hệ với một nước nào!

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét