Đừng có lên giọng dạy người thưa ông Vương Nghị!

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét